Bakü Nerede

Bakü Nerede

Bakü Nerede; Azerbaycan’ın en önemli şehirlerinden biri ve başkentidir. Başkent olması açısından siyasi ve sosyal açıdan gelişmiş...

Bakü Nerede

Bakü Nerede; Azerbaycan’ın en önemli şehirlerinden biri ve başkentidir. Başkent olması açısından siyasi ve sosyal açıdan gelişmiş olması bakımımdan kültürel bir hazine olan Bakü, Hazar Denizi’nin batı, Apşeron Yarımadası’nın güneybatı kıyısında yer almaktadır. Liman kenti olarak da bilinen Bakü, ülkenin önemli petrol üretim merkezleri arasında önemli konumdadır. Kentin çevresinde ve özellikle Apşeron Yarımadası ile Hazar Denizi kıyılarındaki kuyulardan çıkartılan ham petrol, arıtımevlerinde işlenen ve bir çift boru hattıyla Karadeniz kıyısındaki Batum’a, Hazar Denizi ve demiryolu aracılığıyla öteki büyük merkezlere taşınıp hizmet sunmaktadır.

Kent, ülkenin endüstri yani petrol arıtma ve işleme, petrol arama, çıkarma araç-gereçleri, kimya, gemi yapımı, çimento, dokuma, besin ve benzeri gibi, kültür (Bakü Üniversitesi 1920; Azerbaycan Bilimler Akademisi, 1945; araştırma enstitüleri, teknik ve meslek okulları, opera, bale, tiyatro ve kitaplıklar) ve sosyal merkezi niteliği taşımaktadır.Büyük İskender tarafından kurulduğu tahmin edilen Bakü, Bakü körfezin kıyısında yer almaktadır. Bu Körfez, güçlü kuzey rüzgârlarına karşı gemilerin sığındığı doğal bir liman niteliği taşımaktadır.

Bakü İsminin Farsça Karşılığı

Bakû isminin Farsça karşılığı rüzgâr kentidir. Sovyet sosyalist cumhuriyetler birliğinin dağılması sonucunda (1991), ülke giderek gelişmeye ve kalkınmaya başlamıştır. Bakü de ki tarihi eserler arasında, Meryem Kulesi (12. yüzyıl). Hilal Camisi (1309) Cuma Camisi (1438), Han Sarayı (15. yüzyıl). Eski Cami (1440) gibi eserler önde gelmektedir.

Bakü Tarihi ve Tarihçesi Hakkında Duymadıklarınız Neler?

Bakü, Azerbaycan‘ın başkenti ve ülkenin ticaret ve ulaşım merkezidir. Aynı zamanda önemli bir turizm destinasyonudur. Kentin tarihi MÖ 8. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bakü, nesilden nesile aktarılan zengin bir kültür ve mirasa sahiptir. Bakü’nün tarihine Namig Saluqov, Abulfaz Elchibey ve Nazım Qashuqjyly gibi birkaç ünlü Azeri şair damgasını vurdu. Bakü ayrıca şehrin tarihini şimdiki ve gelecek nesiller için koruyan ulusal bir müzeye sahiptir.

Bakü, petrol ve gaz endüstrisi ile tanınır. Petrol sahaları Azerbaycan’ın gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) %95’inden fazlasını üretiyor. Şehir ayrıca petrol endüstrisi bileşenlerini kullanarak çeşitli kimyasallar, metal alaşımları, makineler, tüketim malları, toplu taşıma ve tıbbi ekipman üretmektedir. Bakü’nün petrol ve gaz endüstrisi, şehrin toplam nüfusunun %70’inden fazlasına istihdam sağlıyor. Bakü, petrol endüstrisine ek olarak, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir su arıtma tesisi ve sıcak su dağıtım sistemine de sahiptir.

Bakü’nün uzun tarihine birkaç ünlü Azeri şair damgasını vurmuştur. Bu şairlerden biri de 17. yüzyılda Bakü yakınlarındaki Sadabad kasabasında yaşayan Sadık Mirzaoğlu’dur. En ünlü şiiri “Oybistona”, sevgilisi onu sonsuza dek terk ettikten sonra nasıl üzüldüğünü vurgular. Diğer ünlü şairler arasında, tarihi aşamalarında Bakü’de veya yakınında doğmuş olan Rasul Gamzatov, Namig Saluqov ve Abulfaz Elchibey sayılabilir. Ayrıca şair Sadhi Mamedali Tiflis’te doğdu, ancak yaşamının çoğunu Bakü’de geçirdi ve burada 26 yaşında tüberkülozdan öldü. Ünlü şiirleri arasında iş ya da eğlence için yurt dışına seyahat ederken memleketini nasıl özlediğini anlatan “Tanger” (Tanca) yer alır.

Şu anda Total dahil olmak üzere birçok uluslararası şirkete ev sahipliği yapsa da , şehrin tarihini şimdiki ve gelecek nesiller için koruyan Azerbaycan’ın ulusal müzesine de ev sahipliği yapıyor. Müze, Stalin’in Rusya’daki yönetimi sırasında, Rusya’daki dini kurumlardan müzelere el konulduğunda başlatıldı. Korumacılar, Joseph Stalin’in toplu katliamlarından, sürgünlerinden ve kendi vatandaşlarına karşı savaşlarından sağ çıktıktan sonra, komünizmin Doğu Avrupa’da düştüğü 1989 yılına kadar Museum #7 adlı gizli bir yeraltı üssüne sığındılar. Sovyet yönetimi altında onlarca yıllık planlamanın ardından, uluslararası bir komite, 1991’de Azerbaycan’ın bağımsızlığından önce inşaat planlarını sonuçlandırarak, Azerbaycan’ın ulusal müzesi olarak meyvelerini verdi.

Bakü hakkında insanların bilmediği pek çok şey olmasına rağmen – uzun tarihi gibi – bu metropoliten alan hakkında, bu gerçeklerin bilinmeyenlerini (zengin kültürü gibi) telafi eden daha birçok olumlu şey var. Bay Dukes, dünya çapında şehirlerle ilgili birçok efsane olmasına rağmen, güzel Bakü’de yaşam hakkında kesinlikle hiçbir efsane olmadığını söyleyerek bitirmek istiyor!

Adres: Katip Mustafa Çelebi mahallesi Mavi Han İstiklal Caddesi No: 49 D:kat:5 Taksim/İstanbul

Telefon: (0212) 709 87 09 iletişim için tıklayınız

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!