Azerbaycan Coğrafi Konumu

Azerbaycan Coğrafi Konumu

Azerbaycan coğrafi konumu nedeniyle öğrencilere eşsiz bir deneyim sunan en iyi ülkelerden biridir. Üniversitelerde eğitim görmek için yepyeni

Azerbaycan Coğrafi Konumu

Azerbaycan Coğrafi Konumu, Azerbaycan Kafkas’ların binbir değerli incisinden en güzelidir. Özelliklerini saymakla bitiremeyeceğiniz bu ülke topraklarında birbirinden farklı fiziki ve coğrafi bölgeler olduğundan, ülke toprakları vilayetlere ayrılmaktadır. Büyük Kafkas, Küçük Kafkas, Kür-Aras, Lenkeran ve Orta Aras bu bölgelerin isimlerini oluştururlar. Oluşturdukları bu bölgelerin ayrılmasının sebebi de tabi ki sahip oldukları farklı özelliklerdir. Azerbaycan her yönden büyük özelliklere sahip bir ülke olmasını dünyada var olan 11 iklim çeşidinden 9’una ev sahipliği yapmasıyla da göstermektedir.

Azerbaycan Enlem Ve Boylamları

Azerbaycan 38°-25 kuzey enlemleri ile 44°-50 doğu boylamları arasına konumlanmış, sınırının uzunluğu 3600 km olan bir ülkedir. Azerbaycan 657 metre deniz seviyesinden yüksekte bulunmaktadır ve topraklarının %50’si dağlık alanlardır. Dağlık alanları Büyük Kafkas, Küçük Kafkas ve Talış dağlarından meydana gelmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin en yüksek noktası Tufandağı’dır. Tufandağı’nın yüksekliği ise tam 4489 metredir. Bu dağların yanı sıra ülkede bulunan Hinadağı, Delidağı ve Kedidağı da bölgenin önemli dağlarındandır. Düzlük alanlarına gelecek olursak ise Kura-Aras Ovası ülkenin en büyük düzlüğüdür.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin oluşan yıllık ortalama sıcaklığı 10 C°’nin üzerindedir. Ülkede bulunan en büyük göl 17,5 km² ile Hacıkabul Gölü’dür. Ülkenin bu doğal güzelliklerini seyre doyulmaz bir şekilde her mevsim ziyaret etmeniz tavsiye edilir. Azerbaycan’ın tüm dallarda çeşitlilik gösteren bölümlerine sahip üniversitelerinde eğitim alanlar, nadide güzelliklerinden faydalanma olanağına da sahip olmaktadırlar.

Azerbaycan Coğrafyası

Azerbaycan, Avrasya’nın Kafkasya bölgesinde yer alan bir ülkedir. Ülkenin stratejik konumu, onu birçok ülke için önemli bir petrol ve doğal gaz tedarikçisi haline getiriyor. Ayrıca Hazar, Karadeniz ve Azeri Denizlerinin zengin kaynaklarına sahiptir. Bu doğal kaynaklar Azerbaycan’ı dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline getirmiştir. Bununla birlikte, bu zenginlik, yaygın maden çıkarma endüstrileri nedeniyle çevreye ve insanlarına büyük bir maliyet getirmektedir.

Azerbaycan, Avrasya’nın Kafkasya bölgesinde yer alan bir ülkedir. Kuzeyde Rusya, batıda Gürcistan, doğuda Türkiye ve güneyde İran ile sınır komşusudur. Bölgeye göre en büyük 42. ülkesi olan Azerbaycan, batı sınırı İran ile paylaşılmak üzere yedi ülke (Ermenistan, İran, Türkmenistan, Gürcistan, Moldova Cumhuriyeti ve Rusya) ile sınırlanmıştır. Başkent Bakü’dür; diğer büyük şehirler Gence, Sumgayıt ve Khizi’dir. Ülke, deniz seviyesinden 5200 m yüksekliğe kadar ulaşan Duyuklu Dağı ve Sairanbad Dağı gibi başlıca zirveleri ile çoğunlukla dağlıktır. Manzarası çoğunlukla ovalardan ve güney sahili boyunca bazı sulak alanlardan oluşur.

Azerice Azerbaycan’da konuşulan ana dildir; Ancak Rusça, son yüzyıllarda Rusya ile yakın ilişkiler nedeniyle çoğu insan tarafından ikinci dil olarak da kullanılmaktadır. İslam ağırlıklı olarak Azerbaycanlıların %90’ı tarafından uygulanmaktadır; bu din, Şah Nameh (Kralların Kitabı) gibi edebi eserler aracılığıyla yüzyıllardır Azerbaycan kültürünü etkilemiştir. Zerdüştlük bir zamanlar Azerbaycanlılar arasında popülerdi, ancak İran’ı (şimdi İran) fethettikten sonra Müslümanlar tarafından bastırıldı. Hıristiyanlık, Yunan ve Roma dönemlerinde Romalı misyonerler tarafından Azerbaycan’a tanıtıldı, ancak milliyetçilikle ilişkilendirildiği modern zamanlara kadar fazla popülerlik kazanmadı.

Azeri arazisi, ülkenin çoğu yerine yayılan yemyeşil ormanların yanı sıra güney kısımlarında tuz yataklarının bol olduğu kuru çöl alanlarına sahiptir. Tarım, Azerbaycan’ın GSYİH’sına %30 ila %40 civarında katkıda bulunur; bu sektör öncelikle mısır, buğday ve arpa gibi tahılların yanı sıra ihracat pazarları için kayısı, elma ve üzüm gibi meyvelerin yetiştirilmesine odaklanmaktadır. Tarımın yanı sıra sığır eti ihracatının önemli bir yer tutması nedeniyle büyükbaş hayvancılık ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Bakü ekonomisinin bir parçası.. Çıkarma endüstrileri, dünya çapında üretilen tüm doğal gazın yaklaşık %18’ini üreten doğal gazla birlikte, dünya çapında üretilen tüm petrolün yaklaşık %80’ini üreten yeraltı kaynaklarından petrol çıkarmaya odaklanır. “Kırma” veya kimyasalların yeraltı rezervuarlarına pompalanmasını içeren diğer yöntemler yoluyla petrol sondaj operasyonlarının neden olduğu kirlilik gibi bu çıkarma endüstrileriyle ilgili sorunlar.

Zengin doğal kaynakları – özellikle petrol – ile Azerbaycan, bu kaynaklara odaklanan yaygın maden çıkarma endüstrileri nedeniyle son on yılda dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline geldi. Bununla birlikte, madencilik endüstrileri doğaya eşi görülmemiş bir oranda zarar verdiğinden, bu zenginlik hem çevreye hem de insanlara büyük bir maliyet getiriyor.

Puanla
[OY: 2 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!