Azerbaycan Üniversiteleri Yök Denkliği

Azerbaycan Üniversiteleri Yök Denkliği

Azerbaycan üniversiteleri yök eğitim alınan hakkı verilen ve yök tarafından tanınan bir diploma sahibi olmak artık..

Azerbaycan Üniversiteleri Yök Denkliği

Azerbaycan Üniversiteleri Tanınma, Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların eşdeğerlik işlemine tanınma denilmektedir. Diploma tanınma belgesi talep edilen yabancı diplomanın Türkiye’de hangi alan ve düzeyde tanındığını gösteren resmi bir belgedir. Türkiye’de yabancı diplomalara YÖK tarafından değerlendirme yapılarak tanınmaktadır. Azerbaycan’daki çoğu üniversite tanınan olarak yayınlanmış üniversiteler arasında yer almaktadır. YÖK’ün bir üniversiteyi resmi olarak tanıması önem taşımaktadır. Çünkü tanımadığı bir üniversiteye belge verme şansı yoktur. Bu nedenle öğrencilerin YÖK’e dilekçe yoluyla okuyacakları bölümlerin ve fakültelerin tanınıp tanınmadığına dair sorgu yaptırmaları gerekmektedir.

Azerbaycan’daki üniversitelerin müfredatları Türkiye’dekine benzer olduğundan hem çoğu üniversite resmi olarak tanınmakta hem de dersler uygun olduğundan ekstra eğitim almaya gerek kalmadan alınabilmektedir. Üniversitelerin tanınması için sadece yeterli olmamakla birlikte ders müfredatları karşılaştırmalı olarak bakılıp her bölüm için farklı uygulamalar yapılmaktadır. Genellikle Azerbaycan üniversiteleri sözel bölümler için herhangi bir uygulama yapılmaksızın kolaylıkla sağlamaktadır. Sadece sayısal bölümlerin belli müfredatları uymayanlar için YÖK kendi düzenlediği sözlü mülakatlara öğrencileri tabi tutmaktadır.

Yök Sözlü Mülakatlar

Bu mülakatlar öğrencilerin aldıkları eğitim içeriğine dayalı olduğundan öğrenciler rahatlıkla sorulara cevap vermekte, Azerbaycan üniversitelerinin eğitim kalitesinin de farkını ortaya koymaktadır. İşlemler ve başvuru süreçlerine dair tüm bilgiler ve detaylar www.yok.gov.tr adresinde yer almaktadır. Öğrenciler Azerbaycan’daki üniversitelere kayıt olmadan Türkiye’den bölümleri ve okulları ile ilgili yaptıkları sorguya karşılık gelen dilekçeyi noterden onaylattıkları sürece ilgili hiçbir yasal sıkıntıları olmayacaktır.

Azerbaycan YÖK ile Yüksek İş Birliği

Hem Azerbaycan hem de YÖK, öğrencilere çok yönlü bir eğitim, güçlü bir sosyal atmosfer ve en iyi üniversitelerde eğitim alma şansı sunuyor. Her iki ülkenin de kendine has özellikleri olmasına rağmen, her ikisi de öğrenci kitlesi için kaliteli eğitim sağlamaktadır. Ek olarak, her iki ülke de etnik olarak çeşitli nüfuslara sahiptir.

Azerbaycan’da Bakü Devlet Üniversitesi, 1869 yılında ülkenin ilk modern üniversitesi olarak lisans ve lisansüstü eğitime kapılarını açmıştır. Üniversitenin orijinal adı English College; ancak daha sonra Azerbaycan’ın ulusal kahramanı Gümüşəzəddin Hacı Mücahidüs’ün (Hacı Mücahit olarak da bilinir) adını almıştır. Bugün, bu üniversite dünyanın her yerinden 46.000’den fazla öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Üniversitenin 11 fakültesi vardır ve mühendislik, beşeri bilimler, ekonomi ve sosyal bilimlerde 100’den fazla program sunmaktadır. Öğrenciler akademisyenlere ek olarak satranç kulübü, sanat kulübü ve müzik kulübü gibi spor ve hizmet kulüplerine de katılırlar.

YÖK 100’den fazla ana dalda önlisans derecesi sunan dört yıllık bir kamu kurumudur. Ayrıca işletme ve inşaat yönetimi gibi alanlarda sertifika ve diploma veren 12 profesyonel okul ile 20’den fazla derece veren koleje ev sahipliği yapmaktadır. CoHE’nin iki kampüsü vardır – Cambridge’deki Downtown Kampüsü ve Boston yakınlarındaki Kuzey Kampüsü – ve Bachelor of Arts’tan Bachelor of Science seviyesine kadar lisans dereceleri verir. YÖK’teki öğrenciler, akademisyenlere ek olarak, okul içi spor takımları veya Öğrenci Birliği Konseyi (SAC) gibi öğrenci devlet kuruluşları gibi ders dışı etkinliklere de katılırlar.

Her iki ülkenin de etnik olarak çeşitli nüfusları var—Azerbaycan etnik bir Azeri çoğunluğa sahipken CoHE, Siyah Amerikalılar ve Batı Hint Kanadalılar gibi çeşitli etnik azınlıklara ev sahipliği yapıyor. Her iki ülke de öğrencileri için güçlü sosyal ortamlar sunuyor—Azerbaycan sayısız antik siteye ev sahipliği yaparken, YÖK yıl boyunca çok sayıda kültürel etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Sonuç olarak, hem Azerbaycan Üniversitesi hem de YÖK’ün kendi öğrenci grupları için mükemmel eğitim kurumları olduğu görülmektedir.

Puanla
[OY: 4 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!