Azerbaycan Askerlik Tecil

Azerbaycan Askerlik Tecil

Azerbaycan Askerlik Tecil ; Üniversite eğitimi için Azerbaycan ülkesini tercih eden gençler ülkemizden Azerbaycan’a lisans, yüksek lisans

Azerbaycan Askerlik Tecil

YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMU MEZUNLARINA SEVK TEHİRİ HAKKI VEREN
5713 SAYILI KANUN

LİSANS (ÜNİVERSİTE) MEZUNLARI

YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI

DİPLOMA DENKLİK BAŞVURUSU YAPANLAR

DOKTORA, İHTİSAS (TIPTA UZMANLIK), SANATTA YETERLİK MEZUNLARI

ASKERLİK HİZMETİ

Mezuniyet Tarihi
+
2 Yıl Sevk Tehiri

Mezuniyet Tarihi
+

1 Yıl Sevk Tehiri

Başvuru Tarihi
+
1 Yıl Sevk Tehiri

Sevk Tehiri
Hakkı Yoktur.

AÇIKLAMALAR:

  • Kanunun amacı; lisans ve yüksek lisans mezunlarının bir üst seviyede öğrenim yapabilmeleri, yurt dışı yüksek öğrenim kurumu mezunlarının diploma denklik belgesi alabilmeleri veya askere gitmeden önce bir iş sahibi olabilmeleri için zaman tanımaktır.
  • 5713 sayılı Kanun gereğince sevk tehiri hakkını kullanmak isteyenler, bu isteklerine ilişkin dilekçe ile bizzat en yakın askerlik şubesine veya posta vb. şekilde kayıtlı bulundukları kendi askerlik şubelerine müracaat ederler. Daha sonra bu sevk tehiri hakkını kullanmaktan vazgeçenler, yine aynı şekilde askerlik şubesine müracaat ederler. Sevk tehiri iptal edilenler, grup numaralarına göre normal sevke tabi oldukları celp döneminde askere sevk olurlar. Normal celp döneminden de önce, yani müteakip ilk celp döneminde askere gitmek isteyenler, erken sevk dilekçelerini bizzat en yakın askerlik şubesine verirler veya posta vb. yoluyla kayıtlı bulundukları askerlik şubesine gönderirler. Bu konudaki ayrıntılı bilgi için, ana sayfada yer alan “Yedek Subay İşlemleri” menüsünden “Erken Sevk İşlemleri” ifadesine tıklayınız.
  • Yurt dışı yükseköğretim kurumu mezunlarına, denklik işlemleri için denklik başvuru tarihinden itibaren 1 yıl sevk tehiri hakkı verilir. Bunlardan;

a. Lisans seviyesinde denkliği tanınanlara talepleri halinde, denklik onay tarihinden itibaren ayrıca 2 yıl daha sevk tehiri hakkı verilir. Bu iki sevk tehirinin toplam süresi, mezuniyet tarihinden itibaren 3 yıl sınırını geçemez.
b. Yüksek lisans seviyesinde denkliği tanınanlara talepleri halinde ise, denklik onay tarihinden itibaren ayrıca 1 yıl daha sevk tehiri hakkı verilir. Bu iki sevk tehirinin toplam süresi, mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl sınırını geçemez.

  • Mezuniyet tarihlerinden itibaren lisans mezunlarına verilen 2 yıllık ve yüksek lisans mezunlarına verilen 1 yıllık sevk tehiri sürelerinin bitim tarihi, yükümlülerin 35 yaşını doldurdukları yılın 31 Aralık tarihini geçemez. Diploma denklik işlemleri için verilen 1 yıllık sevk tehirinde de yaş sınırı aranır.
  • 5 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim kurumlarından yüksek lisans (birleştirilmiş yüksek lisans) diploması alanlara da, 2 yıllık sevk tehiri verilir. Ancak, bir yükseköğrenim kurumundan mezun olduktan sonra, aynı veya daha aşağı seviyede bir öğretim kurumundan mezun olanların sevkleri tehir edilmez.

Askerlik Tecil Askerlik Tecil Sorgulama Askerlik Tecili Askerlik Erteleme Askerlik Ertelemek Askerlik Erteleme İşlemleri Paralı Askerlik Dövizli Askerlik Paralı Askerlik Yapma Dövizli Askerlik Yapma Kısa dönem askerlik Askerlik uzatma Askerlik uzatma işlemleri askerlik nasıl uzatılır Askerlik Tecil İçin Gerekli Belgeler Dövizli Askerlik Paralı Askerlik Yapma Dövizli Askerlik Yapma Askerlik Erteleme Askerlik Sorgulama İşlemleri


ASKERLİK DOSYASI ACILIMI ( ERTELEME)

AZERBAYCANDA İSVEREN VE CALISAN İCİN ASKERLİK DOSYASI ACILIMI
Azerbaycan gidenler Azerbaycan’da’ ki ofisimiz tarafından hızlı bir şekilde askerlik dosyası açılması şirkette çalıştığı ve sahibi olduğu müddetçe Azerbaycan’ da olmak kaydı ile yardımcı olunur

1-iki adet bir yıllık çalışma ve oturum izni aslı ve fotokopisi
2-iki adet tecil dilekçesi 4 adet vesikalık fotoğraf
3-iki adet pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi )işlem görmüş sayfaların aynı kağıda arkalı onlu olarak
4-iki adet görev yazısı iki adet işyeri tescil belgesi
5-iki adet vergi dairesinden yazı )şirketin faaliyetinin devam ettiğine dair
6-iki adet işyeri ile sözleşme)ilgili ülke noterli Türkçeye çevrilmiş şekilde ve taslıklı
7-sahsın şirketi temsil etmeye yetkili olduğuna dair yazı)madde 6 da ki yazıya istinaden
8-üniversite mezunu iseniz askerlik şubesinden yedek subay aday adayı olarak karar aldırdığınız belge ayrıca diploma denklik belgesi fotokopisi
9-ilgili ülke yardım fonuna veya sigorta primlerini yattığına dair makbuzlar
10-askerlik erteleme işlemleri 20 yasından gün almayanlar için yapılamaz

Askerlik Tecil Askerlik Tecil Sorgulama Askerlik Tecili Askerlik Erteleme Askerlik Ertelemek Askerlik Erteleme İşlemleri Paralı Askerlik Dövizli Askerlik Paralı Askerlik Yapma Dövizli Askerlik Yapma Kısa dönem askerlik Askerlik uzatma Askerlik uzatma işlemleri askerlik nasıl uzatılır Askerlik Tecil İçin Gerekli Belgeler Dövizli Askerlik Paralı Askerlik Yapma Dövizli Askerlik Yapma Askerlik Erteleme Askerlik Sorgulama İşlemleri

Azerbaycan Askerlik Tecil TEKRAR ERTELEME İSLEMLERİ AYNI İSYERINDE CALISIYORSANIZ

1-2 adet işyeri görev yazısı firmanın antetli kağıdına imzalı mühürlü
2-iki adet vergi yazısı orijinalini görmek kaydıyla fotokopisi
3-iki adet çalışma ve oturma izni fotokopisi önceki vizeniz 3 yıldan fazla süresi varsa yenisi gerekmez
4-iki adet pasaport fotokopisi işlem görmüş sayfalar küçültülmüş olarak
5-iki adet sigorta pirim makbuzu iki adet resim artı pul
6-bir adet Türkiye’ye giriş çıkış beyan listesi son tescil tarihinizden bu güne kadar olanlar tarih sırasına göre numaralandırılarak yazılması

Askerlik Tecil Askerlik Tecil Sorgulama Askerlik Tecili Askerlik Erteleme Askerlik Ertelemek Askerlik Erteleme İşlemleri Paralı Askerlik Dövizli Askerlik Paralı Askerlik Yapma Dövizli Askerlik Yapma Kısa dönem askerlik Askerlik uzatma Askerlik uzatma işlemleri askerlik nasıl uzatılır Askerlik Tecil İçin Gerekli Belgeler Dövizli Askerlik Paralı Askerlik Yapma Dövizli Askerlik Yapma Askerlik Erteleme Askerlik Sorgulama İşlemleri

YURTDISINDA EGITIM GORENLER İCİN ASKERLIK UZATMA

yurtdışında eğitim gören her T.C. vatandaşı erkek öğrenci belirli şartlar ve süreler dâhilinde eğitimi boyunca Askerlik hizmetini tecil etme hakkına sahip bulunmaktadır. Askerlik çağı 20 yaşından gün almakla başlar ve 41 yaşından gün alıncaya kadar sürer. Bu süre boyunca askerlik hizmetini tecil süresi eğitimin her basamağında farklı olmaktadır. Aşağıda eğitimin her basamağında yapılabilecek azami askerlik hizmeti tecil sürelerini bulabilirsiniz. Askerlik Hizmeti erteleme işlem ve süreleri ile ilgili bilgiler T.C. Milli Savunma Bakanlığı Asker alma Dairesi Başkanlığı (ASAL)’ nın web sitesinden derlenmiştir. Konuyla ilgili detaylı bilgiye.

Askerlik Tecil Askerlik Tecil Sorgulama Askerlik Tecili Askerlik Erteleme Askerlik Tecil Askerlik Tecil Sorgulama Askerlik Tecili Askerlik Erteleme Askerlik Ertelemek Askerlik Erteleme İşlemleri Paralı Askerlik Dövizli Askerlik Paralı Askerlik Yapma Dövizli Askerlik Yapma Kısa dönem askerlik Askerlik uzatma Askerlik uzatma işlemleri askerlik nasıl uzatılır Askerlik Tecil İçin Gerekli Belgeler Dövizli Askerlik Paralı Askerlik Yapma Dövizli Askerlik Yapma Askerlik Erteleme Askerlik Sorgulama İşlemleri

Askerlik Ertelemek Askerlik Erteleme İşlemleri Paralı Askerlik Dövizli Askerlik Paralı Askerlik Yapma Dövizli Askerlik Yapma Kısa dönem askerlik Askerlik uzatma Askerlik uzatma işlemleri askerlik nasıl uzatılır Askerlik Tecil İçin Gerekli Belgeler Dövizli Askerlik Paralı Askerlik Yapma Dövizli Askerlik Yapma Askerlik Erteleme Askerlik Sorgulama İşlemleri

Askerlik Tecili İçin Öncelikli Şartlar:

1- Yoklama Kaçağı olmamak: Son yoklamaya bulundukları yerdeki askerlik şubelerine veya yurt dışında elçilik veya konsolosluklara süresi içinde kabul edilebilir kanuni bir özrü olmaksızın gelmeyenler ile işlemlerini sonuçlandırmayanlardır.

2- Bakaya Kalmamak: Sevk için çağrıldığı halde, sevkin son gününe kadar gelmeyenler ile sevk edildikleri halde, birliklerine katılmayan yükümlülerdir.

20 ile 29 Yaş arası Yükümlülerin Askerlik Tecil Süreleri:

Öğrencilerin askerlik hizmetleri 1111 sayılı askerlik kanununun 35/c maddesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde tecil edilebilir. Buna göre…

Yurtdışı Dil Okulu öğrencileri: Yurtdışında herhangi bir dil okuluna devam eden öğrenciler 18 Ay süre ile Askerlik Hizmetini tecil etme hakkına sahiptir.

Ön lisans Öğrencileri: 2 Yıl süreli Ön lisans öğrencilerinin azami öğrencilik süresi 4 yıldır. Bu öğrenciler 4 sene boyunca Askerlik hizmetlerini tecil edebilmekteler. Ancak eğitimini normal süresi (2 yıl) içinde tamamlayanlar takip eden yılda askere alınırlar.

Lisans Öğrencileri:
4 Yıllık Lisans öğrencilerinin azami öğrencilik süresi 7 yıldır.
5 Yıllık Lisans öğrencilerinin azami öğrencilik süresi 8 yıldır.
6 Yıllık Lisans öğrencilerinin azami öğrencilik süresi 9 yıldır.

Eğitimin normal süresi içinde tamamlanamaması halinde belirtilen sürelerde tecil hakkı doğmaktadır.
Buna karşın eğitimlerini normal süresinde tamamlayan öğrenciler takip eden yılda askere alınır.

29 ile 36 Yaş arası Yükümlülerin Askerlik Tecil Süreleri:

(Ek : 17/2/1947 – 5010/1 md.; Değişik : 27/6/1984 – 3031/2 md.) Aşağıda belirtilen yükümlülerin askere celp ve sevkleri, Millî Savunma Bakanlığınca 33 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebilir.
1- 13 Aralık 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda görevli olup hizmetinin özelliği sebebiyle sevkinin tehirine ihtiyaç duyulan kamu personeli,
2- Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanlar.

Yüksek öğrenim mezunlarından mesleklerine ait staj ve ihtisaslarını ikmal ettikten sonra, yurt dışında, çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulundukları, çalıştıkları ilim müesseselerince tevsik ve talep edilenlerin askere celp ve sevkleri, Millî Savunma Bakanlığınca 36 yaşını dolduruncaya kadar geri bırakılabilir.

Yurtdışına Eğitim için gidecek öğrencilerin Türkiye’de askerlik tecil işlemleri yapacakları adres:
Yurtdışına eğitim için gitmek isteyecek öğrenciler Türkiye’den askerlik tecili müracaatlarını şahsen Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü Yurtdışı Öğrenciliği Tanıma Birimine yapmalıdır. Evrakların eksiksiz olması halinde müracaatlar yaklaşık on günde sonuçlanmaktadır ve Milli Savunma Bakanlığına yazılan bir yazı ile askerlik tecili gerçekleşmiş olur.
ayrıca eğitim gördükleri ülkedeki büyük elciliklere yapabilirler.

Askerlik Tecil Askerlik Tecil Sorgulama Askerlik Tecili Askerlik Erteleme Askerlik Ertelemek Askerlik Erteleme İşlemleri Paralı Askerlik Dövizli Askerlik Paralı Askerlik Yapma Dövizli Askerlik Yapma Kısa dönem askerlik Askerlik Tecil Askerlik Tecil Sorgulama Askerlik Tecili Askerlik Erteleme Askerlik Ertelemek Askerlik Erteleme İşlemleri Paralı Askerlik Dövizli Askerlik Paralı Askerlik Yapma Dövizli Askerlik Yapma Kısa dönem askerlik Askerlik uzatma Askerlik uzatma işlemleri askerlik nasıl uzatılır Askerlik Tecil İçin Gerekli Belgeler Dövizli Askerlik Paralı Askerlik Yapma Dövizli Askerlik Yapma Askerlik Erteleme Askerlik Sorgulama İşlemleri

Askerlik uzatma Askerlik uzatma işlemleri askerlik nasıl uzatılır Askerlik Tecil İçin Gerekli Belgeler Dövizli Askerlik Paralı Askerlik Yapma Dövizli Askerlik Yapma Askerlik Erteleme Askerlik Sorgulama İşlemleri

Adres: Katip Mustafa Çelebi mahallesi Mavi Han İstiklal Caddesi No: 49 D:kat:5 Taksim/İstanbul

Telefon: (0212) 709 87 09 iletişim için tıklayınız

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!