Azerbaycan Fiziki Özellikleri

Azerbaycan Fiziki Özellikleri

Azerbaycan Fiziki Özellikleri ; Dünyanın en iyi üniversitelerinde okuma deneyimini kazanmak isteyen öğrenciler ülkenin elverişli olması nedeniyle ayrıcalıklı..

Azerbaycan Fiziki Özellikleri

Azerbaycan Fiziki Özellikleri, Azerbaycan vilayetlerden oluşmaktadır. Bu vilayetler Büyük Kafkas, Küçük Kafkas, Kür-Aras, Lenkeran ve Orta Aras olmak üzere beşe ayrılır. Ayrıca bu vilayetler kendi aralarında da ayrılırlar. Büyük Kafkas kendi arasında beşe ayrılır. Bunlar, Samur-Deveci, Gonagkend, Zakalata-Lahıç, Şamahı ve Gobustan-Abşeron’dur. Ülkenin kuzey ve kuzey doğu alanlarını içermektedir. Kışın mülayim olan yarım sahra ve kuru çöl iklimine sahiptir.

Azerbaycan Fiziki Özellikleri, Kür-Aras kendi arasında altıya ayrılır. Bunlar, Acınohur-Ceylançöl, Alazan-Eğriçay, Gazak-Karabağ, Kürdü-Şirvan, Arasboyu ve Merkezi Aran’dır. Azerbaycan’ın üçte birini kaplar. kışın mülayim olan yarım sahra ve kuru çöl iklimi, kuzey-doğu kesimleri kışın kurak olan mülayim-sıcak iklim tipine sahiptir. Küçük Kafkas kendi arasında dörde ayrılır. Bunlar, Gence dağları, Karabağ, Hekeri ve Karabağ volkanik yaylasıdır. Özellikle Küçük Kafkas dağlarını içermektedir. Yüksek dağlık kesimlerde kışı kurak olan soğuk iklim hakimdir. Lenkeran kendi arasında ikiye ayrılır.

Lenkeran Kendi Arasında İkiye Ayrılır

Bunlar, Lenkeran ve Talış Dağları’dır. Azerbaycan’ın güney doğu kenarları bu bölgeye dahil edilmiştir. Vilayet doğudan Hazar denizi ile güneyden ve Batıdan İran ile sınırlanmıştır. Mülayim-sıcak iklim sahiptir. Son olarak Orta Asya kendi arasında ikiye ayrılır. Bunlar, Şerur-Ordubat ve Nahçıvan Dağları’dır. Nahçıvan Fiziki-coğrafi vilayeti Nahçıvan Özerk Cumhuriyetini içermektedir. Yarım sahra ve kuru çöl iklimine sahiptir. Sıcaklık 32-43 dereceleri arasındadır.

Azerbaycan ve Fiziki Koşulları Önemli Bir Mesele

Azerbaycan, Avrasya’nın Kafkasya bölgesinde yer alan bir ülkedir. Ülke yarı kurak bir iklime ve petrol, gaz, su ve verimli topraklar gibi sayısız doğal kaynağa sahiptir. 77.000 mil karelik bir alana ve 9.1 milyon nüfusa sahiptir. Azerbaycan’ı çoğu insan için çekici kılan bir diğer faktör, elverişli yaşam koşulları ve mükemmel hijyen standartlarıdır. Ancak Azerbaycan, ülkenin sürdürülebilir kalkınması için ele alınması gereken bazı çevresel sorunlarla karşı karşıyadır.

Azerbaycan’daki başlıca mineraller kömür, bakır ve demir cevheridir. Bakırın ana kaynakları Türkmenistan’daki Krasnokutsunda Dağları’ndan gelen bakır cevheridir. Bakü’de MÖ 3. yüzyıldan itibaren Yunan Kralı Büyük İskender’in burada bir sanayi kompleksi kurduğundan beri bakır madenleri işletilmektedir. Antik Yunanlılar, daha sonra Roma döneminde Naginum’dan altın çıkararak dünya çapında satılık madeni paralar ürettiler. Yunan sikkelerine “azotik” deniyordu çünkü “Azeri” (muhtemelen modern Ermenistan’ı temsil eden bir yer adı) ile veya “Azeri” ile basıldılar. Azerbaycan’da da petrol rezervleri bol; 101 üretim alanından bugüne kadar yaklaşık 31 milyar varil petrol çıkarıldı. Petrolün yanı sıra gaz, Bakü yakınlarındaki Haydar Aliyev Uluslararası Petrol Terminali’ndeki kuyular gibi yerden çıkarılan bir başka fosil yakıttır.

Azerbaycan’daki başlıca endüstriler arasında metalurji, tekstil, askeri üretim ve petrol ve gaz çıkarma ve tarım gibi enerji sektörleri yer alıyor ve bu da ülkenin GSYİH’sine yıllık %18 katkıda bulunuyor. Tarım, başta buğday, mısır, üzüm ve diğer meyve ağaçlarının yanı sıra ülke genelinde 500’den fazla hayvan çiftliği tarafından üretilen süt ürünleri ve hayvansal yağlar gibi et ürünlerini üretmektedir. Gelişimi etkileyen diğer fiziksel koşullar arasında nem seviyeleri (yıllık yağışın daha fazla olduğu bölgelere kıyasla düşük), sıcaklık seviyeleri (yıllık sıcaklığın daha yüksek olduğu alanlara kıyasla yüksek) ve kuraklık seviyeleri (yetersiz yağış nedeniyle tüm yıl boyunca mevcut) bulunur. Azerbaycan, madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik veya petrol veya gaz yatakları için sondaj gibi bazı çevresel sorunlarla karşı karşıya olsa da, sürdürülebilir kalkınma yolunda önemli ilerlemeler kaydediyor. Örneğin, GoAzeri girişimi 2020 yılına kadar tüm Azerice dillerini kaliteli çeviri için uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor – vatandaşları arasında doğa bilincini geliştirmeye yönelik bir hareket. Ayrıca GoAzeri, vatandaşları çevreleri hakkında eğitmenin başka bir yolu olan yapay zeka teknolojisini kullanarak İngilizce kelimeleri Azerice’ye çeviren bir çevrimiçi sözlük projesi başlattı.

Puanla
[OY: 2 Ortalama: 4]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!