Azerbaycan Kültür Ve Yapısı

Azerbaycan Kültür Ve Yapısı

En iyi üniversiteleri bünyesinde barındıran Azerbaycan kültür ve yapısı bakımından ülkemiz ile benzer özellikler göstermektedir. Tüm dünyadan hem Türk..

Azerbaycan Kültür Ve Yapısı

Azerbaycan Kültür Ve Yapısı, Müslüman ülkeler arasında ilk laik ve demokratik devlet olan Azerbaycan, yedi adet Türk devletinden sadece bir tanesidir. Azerbaycan cumhuriyeti 1918 yılında kurulmasına karşın 1920 senesinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin topraklarına dâhil olmuştur. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılması sonucunda 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan gelişmiş bir ülke olma niteliğine günden güne ulaşmaktadır. Azerbaycan da Türklerin dışında Lezgiler, Ermeniler ve Ruslar da nüfusun büyük bir kısmını etkilemektedir. Azerbaycan da nüfus ortalama dokuz milyondur ve Türkiye de olduğu gibi genç nüfus oldukça yoğun bir kısmı kaplamaktadır.

Azerbaycan Kültür Ve Yapısı, Azerbaycan da Azeri dili olan Azerbaycan Türkçesi hâkimdir. Bunun dışında Azerbaycan halkı Azeri dilinin dışında Farsça ve Rusçaya da oldukça ilgilidirler. Azerbaycan zengin bir kültüre sahip olmak ile birlikte Türkiye ile ortak izlere sahip olduğu bilinmektedir. Azerbaycan da müzik önemli bir yer tutmaktadır. Azeri müziği konularını genelde günlük yaşamdan ve sosyal durumlardan edinmektedir. Azeri müziklerinde tar, kemençe, ut, bağlama, balaban, zurna, kaval, nağara,tütek gibi çalgılar kullanılmaktadır. Azerbaycan 2011 yılında düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında birincilik elde etmiştir.

Azerbaycan Halkının Dini

Azerbaycan da halkın yüzde doksan altılık kısmı Müslüman ve büyük bir bölümü de Şiilik mezhebine bağlı olduğu bilinmektedir. Sünni, Zerdüşt, Hıristiyan ve Bahaîler de Azerbaycan’da nüfus dâhilinde bulunun dini inançlar arasında yer almaktadır. Azerbaycan ‘da nüfusun oldukça ciddi bir kısmı kırsal alanlarda yaşayarak hayatlarını sürdürmektedir. Kırsal alanda yaşayan Azeriler belli bölge, alanların kutsallığı ve bazı ağaç ve taşlara karşı ciddi bir saygı gösteriminde bulunmaktalar. Azerbaycan İslamiyet öncesine dayanan animist inançlara da sahip bir ülkedir.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!