Azerbaycan Türkiye İlişkileri

Azerbaycan Türkiye İlişkileri

Azerbaycan Türkiye İlişkileri, Türkiye ile Azerbaycan'ın Herhangi bir saldırı durumunda diğer ülkeyi askeri imkanlarla savunma anlaşması imzalamış 16 Ağustos 2010 tarihini taşıyan ve 10 yıl yürürlükte kalacak olan anlaşmada 'Siyasi,güvenlik,ekonomik ve teknik iş birliği bölümleride bulunmaktadır. Bu anlaşmaya...

Azerbaycan Türkiye İlişkileri

Azerbaycan Türkiye İlişkileri gittikçe kuvvetleşiyor, Kardeş akraba ülkemiz Azerbaycan’a Devlet büyüklerimizde destek vermektedir.

Anlaşmaya göre:

Türkiye ile Azerbaycan’ın Herhangi bir saldırı durumunda diğer ülkeyi askeri imkanlarla savunma anlaşması imzalamış 16 Ağustos 2010 tarihini taşıyan ve 10 yıl yürürlükte kalacak olan anlaşmada ‘Siyasi,güvenlik,ekonomik ve teknik iş birliği bölümleride bulunmaktadır. Bu anlaşmaya güvenen Eğitime destekte EuroStar Yurtdışı Eğitim Merkezinden gelmiştir.Azerbaycan üniversitelerinden onay alan ve Tek Kayıt Merkezinden yararlanan öğrenciler Azerbaycanda öğrenciler eğitim almaktalardır. Sizlerde eğitime destek verin. Maddi olarak zorlanan yada okuyamayan öğrenciye sahip cıkalım bir öğrencinin masraflarını karşılayın sizde katkıda bulunun.

Burs veren/EuroStar/öğrenci: aktarım öğrenci ispat öğrencidir. Katılımcı desteğinizi bekliyoruz. 5 kişilik burs tıp okuyacak kız öğrenciyedir. Bu durum üniversite yönetimi kararıdır. Bir programa yerleştirilen öğrenciler Azerbaycan Tahsil Nazırlığı’nın Türkiye’ye tahsis ettiği burs kontenjanından yararlanabilecektir. Burs kavramı, genellikle öğrenim ücreti alınmaması anlamı taşımaktadır.

Azerbaycan Cumhuriyeti 12 Kasım 1995 tarihinde referandum yoluyla kabul edilmiş olan Anayasa ile idare edilmektedir. Anayasa’ya göre; Azerbaycan Devleti demokratik, laik ve üniter bir Cumhuriyettir. Kuvvetler ayrılığı prensibi benimsenmiştir. Yasama yetkisi Milli Meclis’e, icra yetkisi Cumhurbaşkanına, yargı yetkisi de mahkemelere aittir. Cumhurbaşkanı hem devletin hem de icranın başıdır ve “Ferman” adı verilen hukuki kararlar verme yetkisine sahiptir.

Büyük Öğrenci Projesi Kapsamında Türk Cumhuriyetleri İle Türk ve Akraba Topluluklarından

Gelip Ülkemizde Öğrenim hakkı kazanan öğrencilerimize 2010 yılında verilen burs ödemeleri aşağıda belirtilmiştir.

1. Aylık Burs Tutarı (Türkçe Lisan Eğitimi ve Yükseköğrenim öğrencileri)

270

2. Aylık Burs Tutarı (Yüksek Lisans öğrencileri)

340

Aylık Burs Tutarı (Doktora öğrencileri) 400
3. Giyecek Yardımı (Türkçe Lisan Eğitimi, Yükseköğrenim, Lisansüstü ve Doktora
öğrencileri nakten ve yılda bir defaya mahsus ödenecektir.)

160

4. Kitap – Kırtasiye Yardımı (Türkçe Lisan Eğitimi, Yükseköğrenim, Lisansüstü ve Doktora
öğrencileri nakten ve yılda bir defaya mahsus ödenecektir.

180

5. İkamet Tezkeresi (Yıllık)

139

6. Öğrenci Katkı Payı Bedeli (Millî Eğitim Bakanlığı tarafından üniversitelere yılda
iki kez ödenir.)

90

7. Tedavi Yardımı (TÖMER’e devam eden öğrenciler için MEB bütçesinden, diğer öğrenciler
için eğitim gördüğü kurum bütçesinden karşılanır.)

 

Yurtdışında okuyan öğrencilerimiz başarı bursunu okudukları üniversitelerden alabilirler.

Madde 1. Tanımlar

1. yarıyıl : Bu yönergede*; Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsar.

2. yarıyıl : Bu yönergede; Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsar. TQDK : Azerbaycan Devlet Öğrenci Kabul Komisyonu

Madde 2. Haydar Aliyev Bursu Yarıyıl Üniversite birincisine bir sonraki yarıyılda, Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarda Haydar Aliyev Bursu verilir.

Madde 3. Sosyal Aktivite Bursu Üniversite’nin düzenlediği sosyal faaliyetlere aktif katılım gösteren öğrencilere, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarda Sosyal Aktivite Bursu verilir.

Madde 4. Başarı Bursu 1. ve 2. yarıyıl hariç, yarıyıl sonu sınav sonuçlarına göre her bölüm birincisi öğrenciye bir sonraki yarıyıl süresince Üniversite Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarda Başarı Bursu verilir.

Disiplin Cezasının Ücretsiz Eğitim Bursuna Etkisi

a. Bir yıllık uzaklaştırma cezası alan ve ücretsiz eğitim gören öğrenciler, ceza aldığı yılı takip eden 2 (iki) sömestre için tam ücret öderler.

b. Bir sömestr uzaklaştırma cezası alan ve ücretsiz eğitim gören öğrenciler takip eden 1 (bir) sömestre için yıllık tam eğitim ücretinin %50’sini öderler.

c. Lisans Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 5. maddesinin “c” bendi ve iki defa “b” bendinden ceza alan ücretsiz eğitim gören öğrenciler yıllık tam eğitim harcının %25’ni öderler.

Disiplin Cezasının Ücretli Eğitim Bursuna Etkisi

a. Disiplin yönetmeliğinin “c” bendine göre bir yıllık uzaklaştırma cezası alan ve ücretli eğitim gören öğrenciler uzaklaştırıldıkları yıl için indirim hakkını kaybeder ve ceza aldığı yılı takip eden 2 (iki) sömestre için tam ücret öderler.

b. Disiplin Yönetmeliğinin “c” bendi ve “b” bendinden iki defa ceza alan ve ücretli eğitim gören öğrenciler indirim hakkını bir dönem kaybeder ve ceza aldığı sömestr için tam ücret öderler.

Disiplin cezasının Haydar Aliyev bursu, sosyal aktivite ve başarı burslarına etkisi

a. Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin “b” bendinden iki defa ve “c”, “ç”, “d” bentlerinden ceza almış öğrenci eğitim süresince bu burslardan faydalanamaz.

Burs Süresi Burslar, Üniversite Yönetim Kurulu’nun ayrı bir karar almaması durumunda bir yarıyıl için verilir.

Burs ve İndirim Sınırlaması Öğrenci, Sosyal Aktivite Bursu ile Ücretsiz Öğrenim ve Özel Öğrenim Bursu hariç, burs ve indirimlerin yalnız birinden yararlanır.

YÜRÜRLÜK Madde Bu yönerge, Senato’da kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Bu yönergenin hükümleri, Rektör tarafından yürütülür. * Bu yönerge, 11.02.2004 tarih ve 2004/01.02 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.

T.C. Hükümeti Burslusu Öğrenciler

Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarından Gelen Öğrenciler

Türkiye Cumhuriyeti, Sovyetler Birliğindeki gelişmelere paralel olarak, bağımsızlıklarını ilan eden Cumhuriyetlerle, özerk yönetime kavuşan topluluklara eğitim-öğretim alanında destek olmak ihtiyacı olan elemanları yetiştirmek, unutulmuş olan ortak değerlerimizi yenileyerek kaynaşmayı sağlamak amacıyla 1992-93 eğitim-öğretim yılından bu yana Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından seçtiği öğrencilere devlet bursu tahsis ederek ülkemiz üniversitelerinde yüksek öğrenim imkanı sağlanmaktadır.

Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda Yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından Türkiye’de eğitim-öğretimlerini sürdürmek üzere gelen öğrencilerin işlemleri ile meşgul olmak üzere 3 Yükseköğretim Kurulu Üyesinden oluşan bir komisyon kurulmuştur. Ayrıca, söz konusu öğrencilerin seçme, yerleştirme ve diğer işlemleri Yükseköğretim Kurulu’nda Burslu Öğrenciler Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Burslu Öğrenciler Merkezi’nin adres, telefon ve e-mail’i aşağıda belirtilmiştir.

Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Burslu Öğrenciler Merkezi Bilkent/ANKARA

Telefon: (312) 298 71 21-33

email: bom@yok.gov.tr

İkili Kültürel Anlaşmalar Çerçevesinde Gelen Diğer Öğrenciler

Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve iyi niyet çerçevesinde hükümetimizce yabancı hükümetlerle yapılan anlaşmalar sonucu karşılıklı kontenjanlar belirlenmekte olup ; 109 ülke öğrencisine burs verilmektedir. Burslar 2922 sayılı kanun çerçevesinde verilmektedir.

Burslar ilgili hükümet emrine verildiğinde adayların kendi hükümetlerinin yetkili makamlarına müracatları gerekmektedir. Adaylar, Dış temsilciliğimizden bir üyeninde katılacağı bir Karma Komisyon tarafından seçilmektedir.

Aday ülkemizde bulunmakta iseler büyükelçiliklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yükseköğretim ve doktora bursları başarılı öğrenimleri süresince ; araştırma bursları 8 aylık süre ile verilmektedir.

Adayların uygun görülen Yükseköğretim adaylarının, ülkemizde bir yıl Türkiye Türkçesi öğrenimi gördükten sonra yükseköğretim kurumları belirlenmektedir.

İkili Kültür programları ve kültür antlaşmaları çerçevesinde burs alacak adaylar ile ilgili işlemler Milli Eğitim

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!