Azerbaycan Tıp Üniversitesi

Azerbaycan Tıp Üniversitesi

Sağlığını yitiren kişilerin sağlığına yeniden kavuşması ve hastalıkların ortadan kaldırılmasına yönelik bir bölüm olan tıp bölümünde okumak birçok..

Azerbaycan Tıp Üniversitesi

Azerbaycan Tıp Üniversitesi, 1919 yılında eğitim hayatına başlayan Azerbaycan Tip Üniversitesi, Azerbaycan Meclisi’nin aldığı kararla Bakü Devlet Üniversitesi’nin 4 fakültesinden biri olarak aç ilmiştir. Azerbaycan Tip Fakültesi, günümüzde modern eğitim yapısıyla Avrupa standartlarında yükseköğretim imkân sunan Bakü Tip Üniversitesi’nin temelini inşa etmiştir. Profesör I. Razumovski okulun ilk rektörü olarak Bakü Devlet Üniversitesi bünyesinde kurulan Bakü Tip Fakültesi’nin Azerbaycan tip camiasında saygın bir konuma gelmesi için çok yoğun bir şekilde çelişmiş ve Bakü tip çevreleriyle yakın temaslar kurmuştur.

1930’da Sovyetler Birliği yönetiminde olan Azerbaycan, Sovyet Meclisi’nin kararı ile Azerbaycan Bakü Tip Fakültesi’nin iki farklı fakülte kurulması talimatını vermiş ve böylece Azerbaycan Bakü Tip Üniversitesi’nin günümüzde de hala eğitim veren iki tip fakültesi kurulmuştur. Ilık mezunlarını 1922’de veren fakülte, Azerbaycan tip üniversiteleri ile arasında büyük kalite farkı bulunan Azerbaycan Tip Fakültesi’nin de günümüzde geldiği noktaya ulaşmasını sağlamıştır. Azerbaycanda eczacılık eğitimi ile ilgili kapsamlı çalışmalar yapan fakülte daha sonra enstitü haline getirilmiş ve okulun da ilk rektörü M. Kadirli olmuştur. Azerbaycan fizyoloji bölümü, eczacılık, diş hekimliği ve fizik tedavi bölümlerinin açılmasında; Prof. L.Levin, Prof. S.Davidenkov, Prof. I.Þirokoqorov, Prof. N.Usinski, Prof. P.Rostovsev, Prof. F.Ilyin, Prof. M.Çlenov, Prof. K.Malinovski gibi akademisyenlerin de payı büyüktür.

Eğitim Yelpazesini Genişleten Okul

Enstitü haline geldikten sonra eğitim yelpazesini daha da genişleten okul, 3 fakültesindeki 45 bölümle 500’den fazla öğrenciye ev sahipliği yap mistir. 40 profesör, 45 doçent, 56 adet öğretim görevlisi ve 137 asistandan oluşan akademik kadro, enstitüsünün üst düzeyde eğitim vermesini sağlamıştır. Azerbaycanda diş hekimliği ile ilgili de büyük gelişim çalışmalarına imza atan enstitü, da çok büyük hizmetler sunan enstitü, 1991’de Sovyetler Birligi’nin yıkılmasıyla Azerbaycan Tip Üniversitesi haline gelmiştir.

Azerbaycanda fizik tedavi bölümü eğitimi sayesinde adını dünya çapında duyuran Azerbaycan Tip Üniversitesi, bunun dışında Çocuk Diş Hekimliği Bölümü ile yalnızca çocuk sağlığı için geliştirdiği eğitim programlarıyla hem Azerbaycan diş hekimliği adına büyük bir hizmette bulunmuş hem de Azerbaycan halkının saygısını kazan mistir. 1985 ile 1999 arasındaki dönemde 122 bilimsel araştırma, 55 kitap, 138 bildiri yayımlayan üniversite, böylece bilimsel araştırmaya verdiği önemi de uluslararası eğitim çevrelerine göstermiştir.

Azerbaycan Eczacılık Bölümü Tercihleri

Günümüzde Azerbaycan eczacılık bölümü tercihlerinde her zaman ilk sırada yazılan Bakü Tip Üniversitesi, 7 fakültesindeki 5 binden fazla öğrencisi ile Avrupa standartlarındaki eğitimini daha da geliştirmek için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkeden gelen 500 civarındaki yabancı öğrenci, okulun prestijli eğitimden yararlanmaya devam etmektedir. Azerbaycan eczacılık bölümü ile yalnızca Azerbaycan’da değil ülkemizde de dikkat çeken üniversite; 118 profesör, 284 doçent, 212 araştırma görevlisi ve 513 asistandan oluşan dev akademik kadrosuyla üst düzeyde yükseköğretim sunmaktadır. Azerbaycan tip camiasının da gerek köklü tarihi gerekse de günümüzde verdiği prestijli eğitimi ile saygı duyduğu üniversitenin, Bakü ve çevresinde yer alan hastane, klinik ve doğum evlerinde uygulamalı eğitim programları da mevcuttur.

Azerbaycan fizyoloji bölümü eğitiminin daha da kaliteli olması için uygulama alanında çok fazla seçenek sunan eğitim kurumu, öğrencilerine sosyokültürel ve sportif anlamda da geniş imkanlar sunmaktadır. Üniversite kampüsünde; 6 öğrenci yurdu, 4 hastane, 6 eğitim binası, 200’er ve 500’er kişilik 2 konferans salonu, kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksleri, araştırma merkezleri, kafeteryalar, zengin bilimsel içeriğe sahip bir kütüphane, öğrenciler için çeşitli klinikleri, internet kullanımı gibi imkanlar da bulunmaktadır.

Azerbaycan Bakü Tip Üniversitesi’nin sunduğu saygın ve üst düzeli yükseköğretim programlarından yararlanmak için yapacağınız başvurularda kontenjanı dert etmek istemiyorsanız, tek yetkili yurtdışı eğitim merkezi olan Eurostar’in kaliteli, güvenilir ve avantajlı hizmetleri sizleri bekliyor. Uzman ekibi ile danışmanlık, yerleşim, karşılama, kayıt ve kabul hizmetleri ile Eurostar Yurtdışı Eğitim Merkezi, yükseköğrenim hayatiniz boyunca en büyük yardımcınız olacaktır. Eurostar’in kaliteli hizmetlerine uygun fiyatlarla ulaşmak ve ön kayıt işlemlerinizi biran önce başlatmak için tek yapmanız gereken bizimle iletişime geçmek…

Fakülteler ve Bölümler

Azerbaycan Tip Üniversitesi bünyesinde farklı iki tane tip fakültesi bulunmaktadır. Okulun geçmişinden beri süre gelen bu uygulama, günümüzde üniversitenin oldukça geniş kapsamlı tıbbi eğitim vermesine imkan sağlamaktadır. Bu iki tip fakültesi dışında Koruyucu Tip ve Biyoloji Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Askeri Tip Fakülteleri, Eczacılık Fakültesi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Fakültesi de üst düzey eğitimine devam etmektedir.

Tip Fakülteleri

Tip Fakültesi 1: Üniversite bünyesindeki temel fakültelerin başında gelen ve akademik eğitim anlamında uluslararası standartlarda eğitim sunan fakültede, birçok üst düzey akademisyen bulunmaktadır. Fakülte öğrencilerine klinik ve hastanelerde uygulamalı olarak verilen eğitimle; deneyim kazanma, bilimsel araştırmaların parçası olma, pratik uygulamaları geliştirme gibi imkanlar sağlanmaktadır. Fakültede eğitim alan 1824 öğrenciye; 31 profesör, 18 öğretim görevlisi, 82 doçent ve 166 asistan eğitim vermektedir. Öğrenciler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Epidemiyoloji, Akciğer Hastalıkları, Mikrobiyoloji, Modern Tanılama ve Kardiyoloji gibi dallarda uzmanlaşmaktadır.

Tip Fakültesi 2: Fakültenin akademik kadrosu; 86 profesör, 79 doçent, 16 araştırma görevlisi ve 80 asistandan oluşmaktadır. Fakültede eğitim gören 1653 öğrencinin 131 tanesi aralarında Türklerin de olduğu yabancı öğrencilerden oluşmaktadır. 3. sınıfa kadar temel tıbba yönelik eğitim alan fakülte öğrencileri, 4. sınıftan itibaren klinik ve hastanelerde uygulamalı eğitime başlamaktadır. 6. ve son sınıftaysa tüm dersler uygulama üzerinedir.

Diş Hekimliği Fakültesi: 1954 senesinde açılan fakültede diş hekimliği dışında ağız mukoza hastalıkları ağız, çene ve yüz anatomisi, diş hastalıkları ve komplikasyonları gibi dallarda uzmanlık eğitimi sunulmaktadır. 350’si yabancı olmak üzere fakültede 1102 öğrenci okumaktadır. Fakültede; 14 profesör doktor, 29 asistan profesör, 42 profesör ve 150 civarında öğretim görevlisi hizmet vermektedir.

Fizik Tedavi: Uygulamaya yönelik derslerin ağırlıklı olduğu fakülte, klinik alanda tecrübe kazanan öğrencilerin kolay is bulmasına yardımcı olmaktadır. Avrupa standartlarına uygun olarak hazırlanmış tedavi merkezlerinde uygulamalı eğitim alan öğrenciler, okul tarafından organize edilen staj seçeneklerini de değerlendirebilmektedir.

Eczacılık Fakültesi: Enstitü döneminde kurulması için birçok çalışma yapılan fakülte, 1941 yılında resmi olarak aç ilmiştir. Günümüzde 9 bölümüyle geniş içerikli akademik eğitim programlarına sahip olan fakülte, üst düzeyli eğitimi dışında sosyal ve kültürel anlamda da uluslararası standartlara sahiptir. 4 yıllık eğitim programları sunan fakültenin öğrenci sayısı yaklaşık olarak 350’dir. İngilizce, Rusça ve Azerice eğitim verilen fakültede ayrıca yabancı dil bölümü de bulunmaktadır. Yabancı dil seviyesi düşük olan öğrenciler bir yıllık dil eğitiminin ardından fakültenin lisans programlarına devam edebilmektedir.

Bölümler;

• Tip Genel-6 yıl 1 yıl staj+
• Diş Hekimliği Fakültesi – 5 yıl+ 1 yıl staj
• Tıbbi Biyoloji 5 yıl 1 yıl staj
• Eczacılık – 4,5 yıl + 1 yıl staj
• Tip koruyucu (laborant)-5 yıl+ 1 yıl staj
• Hemşirelik. Yıl
• Biyokimya Genetik
• Biyofizik
• Laborantlık

Koruyucu Tip ve Biyoloji Fakültesi: Çift fakülteli bir eğitim modeline sahip olarak kurulan bu fakültede 5 yıllık lisans programları mevcuttur. Koruyucu Tip Fakültesi ile Biyoloji Fakültesi olarak ayrı iki fakültenin bir arada eğitim verdiği fakülte yapısı, 1930’lardan günümüze bu şekilde gelişmiştir. Koruyucu Tip Fakültesi bünyesinde; Hijyen, Mikrobiyoloji, Ihsan Sağlığı, Hastalıkların Tedavisi ve Yayılmasının Önlenmesi, Virüs ve Parazit Enfeksiyonları, Epidemiyoloji gibi dallarda eğitim verilmektedir.

Tıbbi Biyoloji Bölümü: Teorik ve deneysel alanlarda tıbbi çalışmalar yapılan fakültede; biyokimya, mikrobiyoloji, Biyofizik, tıbbi genetik ve virüs hastalıkları gibi dallarda lisans programları bulunmaktadır. 150 öğrencinin eğitim aldığı fakültenin akademik kadrosu; 18 profesör, 59 doçent, 23 araştırmacı, 39 öğretim görevlisi ve 53 asistandan meydana gelmektedir. Fakültede, modern ekipmanlarla desteklenen mikrobiyoloji ve biyokimya laboratuvarları mevcuttur.
Bölümler;
• Çocuk ve Yeni doğan Sağlığı ve Çalışanların Sağlığı
• Beslenme ve Toplum Sağlığı
• Mikrobiyoloji ve İmmünoloji
• Genel Sağlık ve Çevre Sağlığı
• Sosyal Sağlık ve Sağlık Teşkilatları
• Epidemiyoloji
• Biyokimya

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Fakültesi: Sovyetler Birliği yıllarında ülke genelinde çocuk hekimlerine ihtiyaç olduğu için açılan fakülte, yıllar içerisinde köklü bir eğitim kurumu haline gelmiş ve günümüzde 1250 öğrenciye ev sahipliği yapar hale gelmiştir. Fakültenin eğitim dili Azerice ve Rusçadır. 27 profesör, 56 doçent, 18 yardımcı doçent, 132 asistandan oluşan eğitim kadrosuyla eğitim hizmetlerine devam etmektedir. 3. sınıfı bitiren öğrenciler tercihleri doğrultusunda Türkiye, Bulgaristan, Almanya ve daha birçok farklı ülkede uygulamaya yönelik eğitim de alabilmektedir. Azerbaycan Tip Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Fakültesi öğrencileri, okul haricinde Bakü ve çevresindeki çocuk kliniklerinde uygulama eğitimi almaktadır.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!