Azerbaycan Tıp Üniversitesi Dünya Sıralaması

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Dünya Sıralaması

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Dünya Sıralaması

Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi sıralama olarak, Dünya üniversiteleri arasında 8163.dür. Azerbaycan Tıp Üniversitesinde 7 fakülte (2 adet Genel Tıp, Pediatri Tıp ve Tıbbi Biyoloji, (Diş Hekimliği), Askeri Tıp ve Eczacılık) bulunmaktadır. Üniversitede 8000 öğrenci (Şu anda da dahil olmak üzere okuyan) 600 yabancı öğrenci eğitim almaktadır. Öğretim üyesi; 1628 personel 1381 profesör ve öğretmenler bilimleri Akademisi, 4 akademisyen Tıp Rusya 1 bilimler Akademisi ilgili üye Rusça, 3-Öğretim bilimler Azerbaycan Vatandaşlık Akademisi; 5 – Akademi Uyruk ilgili üye Azerbaycan bilimler, 21 onur bilim adamları, 31 onur doktorlar, tıp biliminin 140 doktor, sağlık bilimleri 738 aday, 109-profesör, 297-Doçent; 153-kıdemli öğretmenler, 84 öğretmen 640-yardımcılar görev almaktadır. 1960 yılında Azerbaycan Tıp Enstitüsü) yeni bölümler: uygulamalı eğitim (tedavi ve hasta ve bilimsel araştırma sektörü bulunmaktadır. )

Üniversite Dünya Sıralaması Nedir ?

Üniversite dünya sıralamaları, çeşitli faktör ve kriterlere dayalı olarak oluşturulan, dünyanın dört bir yanından üniversitelerin listeleri veya sıralamalarıdır. Bu sıralamalar genellikle üniversiteleri küresel ölçekte değerlendirmek ve karşılaştırmak için farklı metodolojiler kullanan kuruluşlar veya yayınlar tarafından derlenir.

En iyi bilinen üniversite sıralamaları arasında Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması, QS Dünya Üniversite Sıralaması ve Dünya Üniversitelerinin Akademik Sıralaması (Şanghay Sıralaması olarak da bilinir) yer alır. Bu sıralamalar, öğrenciler, üniversiteler ve politika yapıcılar tarafından yüksek öğrenim hakkında karar vermek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bir üniversitenin sıralamasını belirlemek için kullanılan birçok farklı faktör vardır ve farklı sıralamalar, üniversiteleri değerlendirmek için farklı kriterler kullanır. Bu kriterler, diğerleri arasında akademik itibar, araştırma çıktısı, öğretim kalitesi, öğrenci-öğretim üyesi oranları, uluslararası çeşitlilik ve finansal kaynaklar gibi faktörleri içerebilir.

Sıralamaların kendisi tartışmalı olabilir ve genellikle eleştiriye tabidir. Bazıları, sıralamaların araştırma çıktılarına çok fazla önem verdiğini ve farklı üniversitelerin benzersiz misyonlarını hesaba katmadığını iddia ediyor. Diğerleri, sıralamaların bazı üniversitelere haksız avantaj sağlayabilecek zenginlik ve kaynaklar gibi faktörlerden etkilenebileceğini iddia ediyor.

Bu eleştirilere rağmen, üniversite sıralamaları, üniversiteleri küresel ölçekte değerlendirmek ve karşılaştırmak için önemli bir araç olmaya devam etmektedir. Yüksek öğrenim hakkında bilinçli kararlar vermek isteyen öğrenciler ve kurumlar için değerli bilgiler sağlarlar ve dünya çapındaki üniversiteler arasında rekabeti ve işbirliğini geliştirmeye yardımcı olabilirler.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi

Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Azerbaycan’dan ve dünyanın her yerinden öğrencilere yüksek kaliteli tıp eğitimi ve öğretimi sunan, Azerbaycan’ın önde gelen tıp kurumudur. Üniversite zengin bir tarihe ve tıp eğitimi, araştırma ve klinik uygulamada mükemmellik konusunda güçlü bir üne sahiptir.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tarihi:

Azerbaycan Tıp Üniversitesi 1930 yılında Bakü Tıp Enstitüsü olarak kurulmuştur. Azerbaycan’daki ilk tıp okulu ve Sovyetler Birliği’ndeki ilk tıp okullarından biriydi. Enstitü, Azerbaycan’da ve daha geniş bölgede tıp uzmanlarına yönelik artan ihtiyacı karşılamak için kuruldu.

Yıllar içinde Bakü Tıp Enstitüsü boyut ve kapsam olarak büyüdü ve 1991’de adı Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi olarak değiştirildi. 2013 yılında üniversite yeniden düzenlendi ve tıp eğitimi ve araştırmasına odaklanmasını yansıtacak şekilde Azerbaycan Tıp Üniversitesi olarak yeniden adlandırıldı.

Akademik Programlar:

Azerbaycan Tıp Üniversitesi, tıp ve sağlık bilimlerinde çok çeşitli lisans ve yüksek lisans programları sunmaktadır. Üniversitenin Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Eczacılık, Halk Sağlığı, Hemşirelik, Tıbbi Rehabilitasyon ve Stomatoloji olmak üzere yedi fakültesi bulunmaktadır.

Üniversite, doktor olmak isteyen öğrenciler için altı yıllık bir Tıp Doktoru (MD) programı sunmaktadır. Program, öğrencilere temel bilimler, klinik beceriler ve tıp etiği konularında güçlü bir temel sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenciler ayrıca Azerbaycan’da ve yurtdışında önde gelen hastanelerde ve tıp merkezlerinde klinik rotasyonlara katılma fırsatına sahiptir.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi, MD programına ek olarak, beş yıllık Diş Hekimliği Doktoru (DDS) programı, dört yıllık Eczacılık Lisans programı, iki yıllık Halk Sağlığı Yüksek Lisans programı dahil olmak üzere birçok başka lisans ve lisansüstü program sunmaktadır. dört yıllık Hemşirelik Lisans programı ve iki yıllık Tıbbi Rehabilitasyon Yüksek Lisans programı.

Araştırma ve Klinik Uygulama:

Azerbaycan Tıp Üniversitesi, tıp ve sağlık bilimleri alanında araştırma ve yeniliği teşvik etmeye kendini adamıştır. Üniversitenin Kardiyoloji Enstitüsü, Nöroloji ve Nöroşirürji Enstitüsü ve Hematoloji ve Transfüzyon Enstitüsü dahil olmak üzere birçok araştırma merkezi ve enstitüsü vardır.

Üniversite ayrıca Azerbaycan’da ve yurtdışında önde gelen hastaneler ve tıp merkezleri ile güçlü ortaklıklara sahiptir. Bu ortaklıklar, öğrencilere klinik rotasyonlara katılma ve çeşitli tıbbi uzmanlık alanlarında uygulamalı deneyim kazanma fırsatları sunar.

Fakülte ve Personel:

Azerbaycan Tıp Üniversitesi, deneyimli tıp uzmanları, araştırmacılar ve eğitimciler de dahil olmak üzere yüksek nitelikli bir fakülte ve personele sahiptir. Üniversite, 85’i profesör ve 180’i doçent olmak üzere 1.000’in üzerinde öğretim üyesi ve personeli istihdam etmektedir.

Fakülte ve personel kendilerini öğrencilere yüksek kaliteli bir eğitim ve öğretim sağlamaya adamıştır ve kendilerini araştırma ve klinik uygulamada mükemmelliği teşvik etmeye adamıştır.

Tesisler ve Kaynaklar:

Azerbaycan Tıp Üniversitesi, son teknoloji tesisler ve kaynaklarla donatılmış modern bir kampüse sahiptir. Üniversitede çeşitli amfiler, sınıflar ve laboratuvarların yanı sıra tıp kitapları, dergiler ve diğer kaynaklardan oluşan bir koleksiyona ev sahipliği yapan büyük bir kütüphane vardır.

Üniversitede ayrıca, Azerbaycan ve bölgedeki hastalara çok çeşitli tıbbi hizmetler sunan Üniversite Klinik Hastanesi de dahil olmak üzere birçok modern tıp merkezi ve kliniği bulunmaktadır.

Uluslararası İşbirliği:

Azerbaycan Tıp Üniversitesi, uluslararası işbirliği ve işbirliğine güçlü bir bağlılığa sahiptir. Üniversite, Oxford Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi, San Francisco ve Paris Üniversitesi dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki önde gelen tıp fakülteleri ve araştırma kurumlarıyla ortaklıklar kurmuştur.

Bu ortaklıklar, öğrencilere ve öğretim üyelerine ortak araştırma projelerine, değişim programlarına ve diğer işbirlikçi girişimlere katılma fırsatları sağlar. Üniversite ayrıca düzenli olarak uluslararası konferanslara ve sempozyumlara ev sahipliği yaparak bilgi ve uzmanlıklarını paylaşmak için dünyanın dört bir yanından tıp uzmanlarını ve araştırmacıları bir araya getirir.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Azerbaycan’dan ve dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere yüksek kaliteli tıp eğitimi ve öğretimi sağlamaya kendini adamış, Azerbaycan’ın önde gelen bir tıp kurumudur.

Adres: Katip Mustafa Çelebi mahallesi – Mavi Han İstiklal Caddesi No: 49 D:kat:5 Taksim/İstanbul

Telefon: (0212) 709 87 09 iletişim için tıklayınız.

Eurostar İnstagram

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!