Azerbaycan Nerede

Azerbaycan Nerede

Azerbaycan Nerede, Azerbaycan hem coğrafi hem de siyasi olarak önemli bir bölge olan Batı Asya ve Doğu Avrupa’yı birbirine bağlayan ...

Azerbaycan Nerede

Azerbaycan Nerede, Azerbaycan hem coğrafi hem de siyasi olarak önemli bir bölge olan Batı Asya ve Doğu Avrupa’yı birbirine bağlayan Kafkasya bölgesinde yer almaktadır. Güney Kafkasya bölümünün yüz ölçümü olarak en büyük bölgesini Azerbaycan kaplamaktadır. Azerbaycan’ın doğu kıyılarında Hazar Denizi, Kuzey tarafında Rusya, kuzeybatısında Gürcistan, batısında Ermenistan ve güneyinde İran bulunmaktadır. Azerbaycan uzun yıllar bağımsızlığını ilan edememiş ve SSCB’nin bir parçası olarak varlığını sürdürmüştür. Ancak bağımsızlığını 1991 yılında ilan etmesi ile sınırlarının çizilmesi mümkün olmuştur. Bu sınırlara kendisine bağlı olan Özerk Nahçıvan Cumhuriyeti de dahildir. Azerbaycan’ın aynı zamanda Türkiye ile de kısa bir sınırı bulunmaktadır.

Azerbaycan bulunduğu konum itibari ile bir Avrasya ülkesidir. Coğrafi konum olarak bakıldığında haritada 38 derece ve 42 derece kuzey enlemleri ile, 44 derece ve 51 derece doğu boylamları arasında yer almaktadır. Azerbaycan’ın sahil kısmı yaklaşık 800 kilometre uzunluğundadır. Ülkenin üstünde bulunduğu topraklar kuzeyden güneye 400 kilometre, doğudan batıya 500 kilometredir. Çok büyük bir coğrafyayı kaplamamakla birlikte jeopolitik açıdan önemli komşulara sahiptir.

Azerbaycan’ ı Çevreleyen Düzlükler

Azerbaycan’ı konum olarak çevreleyen en geniş düzlükler Büyük Kafkas Sıradağları ve Hazar Denizi’dir. Büyük ve Küçük Kafkas Dağları ile Taliş Dağları ülkenin %40’lık bölümünü kaplamaktadır. Azerbaycan’ın en yüksek noktası Bazardüzü Dağı, en akçak noktası ise Hazar Denizi’dir. Ayrıca ünlü çamur volkanlarının bir kısmı da Azerbaycan’da yer almaktadır.

Azerbaycan Dünyanın En Güzel Mirası Olmaya Devam Ediyor ve Etmeye Devam Edecek

Bakü, Azerbaycan’ın başkentidir. Hazar Denizi kıyısında yer alan, Avrasya’nın Kafkasya bölgesinde bağımsız bir cumhuriyettir. Aynı zamanda antik yerleşimler, gelenekler ve dinlerden oluşan zengin bir tarihe sahip bir ülkedir. Bakü’nün bulunduğu bölge, 1556’da Osmanlı İmparatorluğu tarafından ilhak edilene kadar Rusya’nın bir parçasıydı. O sırada Bakü, Karaman olarak bilinen Türk eyaletinin bir parçası oldu. 1813 yılında Karaman başlı başına Rum Millet denilen bir vilayet oldu ve 1866’da bu vilayetin adı Azerbaycan olarak değiştirildi.

19. yüzyıldan itibaren birçok tarihçi Bakü’nün eski zamanlardan beri yerleşim olduğunu öne sürdü. Bu bölgenin eski adı, Asur ve Eski İbranice metinlerde Uri-el olarak da geçen Urartu’dur. Azerbaycan’ın erken tarihi, komşusu Ermenistan’ın tarihi ile yakından bağlantılıdır, çünkü her iki ulus da farklı zamanlarda aynı egemenlik altındaydı. Her iki ulus da taş yapılarda oturmak ve բառնունք Բց (bamun cüe) olarak bilinen bir sosa batırılmış etli ekmek yemek gibi benzer gelenekleri paylaştı. MÖ 301’de Kral III. Artavazd Ermeni imparatorluğunu kurdu ve kısa bir süre sonra Hıristiyanlığı kendi dini olarak benimsedi. Daha sonra Ermenistan Bizans egemenliğine girdi ve MS 1915’te Türkiye’ye ilhak edildiğinde Türkiye’nin Doğu Anadolu eyaletinin bir parçası oldu.

Azerbaycan’ın bugün uyguladığı birçok din, tarih boyunca buraya yanal olarak yerleşen farklı halklar tarafından getirildi. İslam, önce Arap ve Fars istilacılarının dalgalarıyla geldi ve sonunda yerel halklarla Azeri kültürü olarak bilinen ayrı bir kültür oluşturmak için harmanlandı. Diğer dinler arasında Ermeni Apostolik Hristiyanlığı (MS 300), Yahudilik (MÖ 500), Yunan Ortodoks Hristiyanlığı (MS 301), Slav paganizmi (MS 500-800), Zerdüştlük (MS 600-650), Gürcü Ortodoks Hristiyanlığı (MS 800) ve Nasturi Hıristiyan toplulukları (MS 900-1200). Ayrıca Rus Ortodoks Hristiyanlığı uygulayan Ruslar veya Yunan Ortodoksluğuna inanan Yunanlılar gibi etnik azınlıklar da vardır.

Bakü, Osmanlı İmparatorluğu tarafından ilhak edilmeden önce eskiden Rusya’nın bir parçasıydı; ancak halkı Türk egemenliği altında da yüzyıllarca milli şuurunu korumuştur. Bugün Azerbaycanlılar, 1993’ten beri Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından yönetilen laik bir hükümet altında demokratik haklara sahip olan milletlerinin gururlu vatandaşlarıdır. Ağırlıklı olarak Müslüman olmalarına rağmen – yaklaşık yüzde 95 – Azerbaycanlılar inançlarını koruyarak Hristiyan azınlıklarla yakın bağlarını yüzyıllarca süren göçler boyunca korudular. ve Küçük Asya’da ve dünyanın diğer bölgelerinde fetih. Orta Doğu bölgesindeki son olaylar nedeniyle son zamanlarda dini çekişmelere daha fazla odaklanılsa da, Azerbaycan, din veya etnik kökene dayalı büyük şiddet veya ayrımcılık olmaksızın çok sayıda dini grupla birlikte barış içinde yaşayan Avrupa’nın en sakin ülkelerinden biri olmaya devam ediyor!

Adres: Katip Mustafa Çelebi mahallesi Mavi Han İstiklal Caddesi No: 49 D:kat:5 Taksim/İstanbul

Telefon: (0212) 709 87 09 iletişim için tıklayınız

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!