Azerbaycan Dünyanın Neresinde

Azerbaycan Dünyanın Neresinde

Azerbaycan Dünyanın Neresinde, Azerbaycan Cumhuriyeti dünya üzerinde Kuzey Yarımküre’de yer almaktadır. Bir ayağı Avrupa bir ayağı Asya ...

Azerbaycan Dünyanın Neresinde

Azerbaycan Dünyanın Neresinde, Azerbaycan Cumhuriyeti dünya üzerinde Kuzey Yarımküre’de yer almaktadır. Bir ayağı Avrupa bir ayağı Asya kıtasında yer alan Azerbaycan Cumhuriyeti özel konumu itibari ile Batı Asya, Doğu Avrupa, Büyük Orta Doğu, Güney Kafkasya bölgelerinde bulunmaktadır. Coğrafi konum itibari ile de Azerbaycan 39 24′ kuzey enlemleri ile 44 46′ doğu boylamları arasında kalmaktadır. Kısaca Azerbaycan, Güney Kafkasya’da yer alan bir Avrasya ülkesidir. Bulunduğu konum, Doğu Avrupa ve Güneybatı Asya’dır. Azerbaycan’ın çevresini komşu ülkeleri olan Türkiye, Ermenistan, İran, Gürcistan çevrelemektedir. Ayrıca kendisine bağlı Nahçivan’da Azerbaycan sınırlarında yer almaktadır.

Uzun yıllar SSCB’nin egemenliği altında yaşayan Azerbaycan Cumhuriyeti kendi bağımsızlığını ilan ettikten sonra sınırları da çizilmiştir. Azerbaycan tarihsel olarak M.Ö’lere dayanmasına rağmen egemenlik mücadelesinden sonra ancak kendi sınırlarını çizebilmiş ve varlığını ortaya koyabilmiştir. Güney Kafkasya’nın önemli topraklarının çoğunluğunda Azerbaycan Cumhuriyeti yer almaktadır. Ülkenin sınırlarının uzunluğu 2.648 kilometredir. Bunun 1007 kilometresi Ermenistan, 756 kilometresi İran, 480 kilometresi Gürcistan, 390 kilometresi Rusya ve 15 kilometresi Türkiye sınırlarını oluşturmaktadır.

Hazar Denizi’nin Azeri Bölümünün En Geniş Alan Uzunluğu

Sahil şeridi 800 kilometre uzunluğundadır ve Hazar Denizi’nin Azeri bölümünün en geniş alan uzunluğu 456 kilometredir. Ülke toprakları kuzeyden güneye 400 kilometre ve doğudan batıya 500 kilometre olarak uzanmaktadır. Doğu sınırını oluşturan Hazar Denizi, kuzeydeki Büyük Kafkas Sıradağları ve merkezdeki geniş düzlükler, Azerbaycan’ın en baskın fiziksel özellikleri arasında yer almaktadır.

Azerbaycan Ve Dünyadaki Yeri!

Azerbaycan, Avrasya’nın Kafkasya bölgesinde yer alan, 65.200 mil kare yüzölçümüne ve 10,2 milyon nüfusa sahip bir ülkedir. Kuzeyde Türkiye, güneyde İran ve doğuda Gürcistan ile komşu olan Azerbaycan, yalnızca üç büyük kentsel alana sahip küçük bir ülkedir. Zengin bir kültür ve tarihe ev sahipliği yapar ve dünyanın en dinamik bölgelerinden biridir. Azerbaycan’ın stratejik konumu, onu uluslararası ticaret ve transitin önemli bir parçası haline getiriyor. Ülke güçlü bir ekonomiye sahip ve yakın zamanda Sovyet yönetiminden bağımsız hale geldi.

Başlangıçta Urartu olarak bilinen Ermenistan’ın günümüz toprakları, ülkenin orijinal alanının sadece yüzde 2’sini kaplar. Ancak Ermenistan, miras ve kültür açısından zengindir; aynı zamanda bölgenin en istikrarlı ülkelerinden biridir. Erivan’ın başkenti, binlerce yıl önce Nuh’un gemisinin indiği Ağrı Dağı’nda oturuyor. Bugün Ermenistan, canlı bir siyasi sisteme sahip nispeten genç bir millettir. Avrupa’nın en zengin ülkelerinden biridir, ancak II. Dünya Savaşı sırasında Yahudiler için bir toplama kampı olarak geçmişiyle uğraşmak gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır.

Azerbaycan, Güneybatı Asya’da Hazar Denizi’nin sonunda yer alan küçük bir ülkedir. Kuzeyde Rusya, doğuda Gürcistan, güneyde İran ve batıda Türkiye ile komşudur. Bakü’nün başkenti, Bakü Körfezi’nin her iki kıyısında yer alır; Azerbaycan Uluslararası Üniversitesi ve Devlet Petrol Akademisi gibi önde gelen üniversitelerin yanı sıra çeşitli büyük petrol şirketlerine ev sahipliği yapmaktadır. Petrolün neden olduğu ekonomik patlama, Azerbaycan’ı Güneybatı Asya’nın en zengin ülkelerinden biri haline getirdi; kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla dünya çapında 14. sırada

Azerbaycan, küçük boyutuna rağmen, bol doğal kaynakları ve stratejik konumu sayesinde güçlü ekonomik büyüme ile bağımsız bir ülke haline geldi. Zengin kültürü, lehçeleri, edebiyatı, müziği ve gelenekleri ile yansıtılır – hepsi eski zamanlardan beri yerel halk tarafından tarih boyunca korunur.

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!