Azerbaycan Dünyanın Neresinde

Azerbaycan Dünyanın Neresinde

Azerbaycan Dünyanın Neresinde, Azerbaycan Cumhuriyeti dünya üzerinde Kuzey Yarımküre’de yer almaktadır. Bir ayağı Avrupa bir ayağı Asya kıtasında yer alan Azerbaycan Cumhuriyeti özel konumu itibari ile Batı Asya, Doğu Avrupa, Büyük Orta Doğu, Güney Kafkasya bölgelerinde bulunmaktadır. Coğrafi konum itibari ile de...

Azerbaycan Dünyanın Neresinde

Azerbaycan Dünyanın Neresinde, Azerbaycan Cumhuriyeti dünya üzerinde Kuzey Yarımküre’de yer almaktadır. Bir ayağı Avrupa bir ayağı Asya kıtasında yer alan Azerbaycan Cumhuriyeti özel konumu itibari ile Batı Asya, Doğu Avrupa, Büyük Orta Doğu, Güney Kafkasya bölgelerinde bulunmaktadır. Coğrafi konum itibari ile de Azerbaycan 39 24′ kuzey enlemleri ile 44 46′ doğu boylamları arasında kalmaktadır. Kısaca Azerbaycan, Güney Kafkasya’da yer alan bir Avrasya ülkesidir. Bulunduğu konum, Doğu Avrupa ve Güneybatı Asya’dır. Azerbaycan’ın çevresini komşu ülkeleri olan Türkiye, Ermenistan, İran, Gürcistan çevrelemektedir. Ayrıca kendisine bağlı Nahçivan’da Azerbaycan sınırlarında yer almaktadır.

Uzun yıllar SSCB’nin egemenliği altında yaşayan Azerbaycan Cumhuriyeti kendi bağımsızlığını ilan ettikten sonra sınırları da çizilmiştir. Azerbaycan tarihsel olarak M.Ö’lere dayanmasına rağmen egemenlik mücadelesinden sonra ancak kendi sınırlarını çizebilmiş ve varlığını ortaya koyabilmiştir. Güney Kafkasya’nın önemli topraklarının çoğunluğunda Azerbaycan Cumhuriyeti yer almaktadır. Ülkenin sınırlarının uzunluğu 2.648 kilometredir. Bunun 1007 kilometresi Ermenistan, 756 kilometresi İran, 480 kilometresi Gürcistan, 390 kilometresi Rusya ve 15 kilometresi Türkiye sınırlarını oluşturmaktadır.

Hazar Denizi’nin Azeri Bölümünün En Geniş Alan Uzunluğu

Sahil şeridi 800 kilometre uzunluğundadır ve Hazar Denizi’nin Azeri bölümünün en geniş alan uzunluğu 456 kilometredir. Ülke toprakları kuzeyden güneye 400 kilometre ve doğudan batıya 500 kilometre olarak uzanmaktadır. Doğu sınırını oluşturan Hazar Denizi, kuzeydeki Büyük Kafkas Sıradağları ve merkezdeki geniş düzlükler, Azerbaycan’ın en baskın fiziksel özellikleri arasında yer almaktadır.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!