Azerbaycan Dini

Azerbaycan Dini

Azerbaycan Dini, Azerbaycan Cumhuriyeti uzun yıllar Sovyetler Birliği’nin egemenliğinde ve sömürüsünde yaşamış, halkı dini ve kültürel açıdan baskılara maruz kalmıştır. Özellikle din ve dil açısından Azerbaycan baskıdan dolayı kendi kimliğini yaşayamamıştır. Dil açısından Latin alfabesini kullanmak isteyen Azeriler...

Azerbaycan Dini

Azerbaycan Dini, Azerbaycan Cumhuriyeti uzun yıllar Sovyetler Birliği’nin egemenliğinde ve sömürüsünde yaşamış, halkı dini ve kültürel açıdan baskılara maruz kalmıştır. Özellikle din ve dil açısından Azerbaycan baskıdan dolayı kendi kimliğini yaşayamamıştır. Dil açısından Latin alfabesini kullanmak isteyen Azeriler Kiril alfabesini kullanmak zorunda kalmışlardır. Din açısından da ibadethaneleri yıkılan ve yağmalanan Müslüman ve Hristiyan halk uzun zaman ibadet yerleri bulamamış zamanla batıl inançlara yönelimler bile görünmüştür.

Azerbaycan Halkının Dini

Azerbaycan halkının %95’ini Şii ve Sünni Müslümanlar oluşturmaktadır. Geri kalan halk arasında Hristiyanlar ve Yahudiler yer almaktadır. Hristiyanların büyük çoğunluğu Rus Ortodoks Kilisesi, Gürcü Ortodoks Kilisesi ve Malakanlar’dan oluşmaktadır. Azerbaycan Türkleri’nin büyük çoğunluğu Müslüman’dır. İslamiyet Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan ve dinsel açıdan rahatladıktan sonra gençler arasında yaygınlaşmış ve yıkılan ibadethanelerin sayısı yükseltilmiştir. Azeri halk uzun yıllar ateist propagandasına maruz kalmış aynı zamanda komşuları İran tarafından da aşırı İslamcı baskılara maruz kalmıştır. Bu nedenle ülke vatandaşları tam olarak bir din benimseme yoluna gidememiştir. Günümüzde bakıldığında ise İslami değerlerin daha ağır bastığı gözükmektedir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin çok uluslu yapısı dini açıdan da hoşgörü ve saygı oluşmasına neden olmuştur. Azeri halkının kendi içinde dışlama, ötekileştirme, dini baskı gibi bir şeyi hiçbir zaman olmamıştır. Çünkü halk kendi kimliğini din üzerinden oluşturma peşinde değildir. Sadece milli değerler eğitim sistemi ile oluşturulmaya çalışılmıştır ancak din buna hiçbir zaman alet edilmemiştir. Bu da halkın birbirine karşı hoşgörüsünü ve saygısını korumasını sağlamıştır.

Azerbaycan Dini Tarihçesi

Azerbaycan için eğitim her zaman çok önemli olmuştur. Bir yandan eğitim, insanlara hayatlarının sorumluluğunu üstlenmeleri için bilgi ve beceriler kazandırmanın bir yoludur. Öte yandan, eğitim, herhangi bir ulusun büyümesi ve gelişmesi için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu açıdan birçok ülke vatandaşlarına iyi bir eğitim sistemi sunmak için var gücüyle çalışmaktadır.

Azerbaycan’daki birçok insan, ülkenin eğitim sisteminin ulusal kimliğinden güçlü bir şekilde etkilendiğine inanıyor. Nedenini anlamak için önce Azerbaycan’ın kendisini nasıl tanımladığını anlamak önemlidir. Şu anda Azerbaycan’da milliyetle ilgili iki ana görüş “Bakikhanat” ve “Milli” kavramlarıdır. İlki, ulusun -dini olanlar da dahil olmak üzere- tüm ırkların üstünde olduğuna atıfta bulunurken, ikincisi sadece Azerbaycanlıların Azerbaycan vatandaşı olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca Azerbaycan vatandaşları etnik grup veya dinleri ne olursa olsun eşit haklara sahip olmalıdır. Bakikhanat görüşü ayrıca tüm vatandaşlar ve sakinler için tek bir devlet dili ve okul müfredatı olması gerektiğini vurgular. Bu açıdan bakıldığında, Azerbaycan’daki okulların neden eğitim programları aracılığıyla Azerbaycan kültürünü ve mirasını tanıtması gerektiği anlaşılır.

Azerbaycan’daki okullar, eğitim programları aracılığıyla yerel kültürü tanıtmanın yanı sıra din hakkında da eğitim veriyor. Bunun nedeni, dinin Azerbaycan kültürünün ve kimliğinin önemli bir parçası olmasıdır – bugün ülkede uygulanan çoklu dinlerin kanıtladığı bir gerçektir. Din eğitimi, dini şahsiyetler ve farklı inançlardan temsilcilerle etkileşimli oturumlar yoluyla öğrencilere ahlaki dersler vermeye odaklanır. Bu, inananlar arasında hoşgörüyü teşvik ederek Azerbaycan’da uygulanan farklı dinler arasında bir birlik duygusunun gelişmesine yardımcı olur. Birden fazla inanca saygı duyan eğitimli bir halk geliştirmek kolay değil, ancak Azerbaycan hoşgörülü bir ulus olarak mevcut konumunu korumak istiyorsa çok önemlidir.

Azerbaycan’ın ulusal kimliği, ülkenin dininden de güçlü bir şekilde etkilenir, çünkü İslam, çoğu Agan (yerel olarak doğan Azeriler) tarafından uygulanan baskın dindir. Bu nedenle, Bakikhanat ilkeleri altında Müslüman kültürünü teşvik etmek de zor değil – özellikle de bunu yapan birden fazla kuruluş olduğu düşünüldüğünde! Bunlar arasında Milli Milli (Milli Birlik), Milli Meclis (Milli Meclis), Milli Kurimbajim (Milli Eğitim), Milli Gazetaturiglik (Milli Gazete) vb. gibi hem yerel hem de uluslararası kuruluşlar yer alır ve bunların hepsi eğitim programları aracılığıyla toplumda İslam kültürünü teşvik eder. farklı yaş grupları için. Bu örgütler toplum içinde Müslüman kültürünü teşvik etseler de, gayrimüslimlerin inançlarını yaşamalarını da kısıtlamaz – birçok kişinin bugün toplum içinde Müslüman entegrasyonunu engellediğine inandığı bir şey!

Adres: Katip Mustafa Çelebi mahallesi Mavi Han İstiklal Caddesi No: 49 D:kat:5 Taksim/İstanbul

Telefon: (0212) 709 87 09 iletişim için tıklayınız

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!