Azerbaycan Dini

Azerbaycan Dini

Azerbaycan Dini, Azerbaycan Cumhuriyeti uzun yıllar Sovyetler Birliği’nin egemenliğinde ve sömürüsünde yaşamış, halkı dini ve kültürel açıdan baskılara maruz kalmıştır. Özellikle din ve dil açısından Azerbaycan baskıdan dolayı kendi kimliğini yaşayamamıştır. Dil açısından Latin alfabesini kullanmak isteyen Azeriler...

Azerbaycan Dini

Azerbaycan Dini, Azerbaycan Cumhuriyeti uzun yıllar Sovyetler Birliği’nin egemenliğinde ve sömürüsünde yaşamış, halkı dini ve kültürel açıdan baskılara maruz kalmıştır. Özellikle din ve dil açısından Azerbaycan baskıdan dolayı kendi kimliğini yaşayamamıştır. Dil açısından Latin alfabesini kullanmak isteyen Azeriler Kiril alfabesini kullanmak zorunda kalmışlardır. Din açısından da ibadethaneleri yıkılan ve yağmalanan Müslüman ve Hristiyan halk uzun zaman ibadet yerleri bulamamış zamanla batıl inançlara yönelimler bile görünmüştür.

Azerbaycan Halkının Dini

Azerbaycan halkının %95’ini Şii ve Sünni Müslümanlar oluşturmaktadır. Geri kalan halk arasında Hristiyanlar ve Yahudiler yer almaktadır. Hristiyanların büyük çoğunluğu Rus Ortodoks Kilisesi, Gürcü Ortodoks Kilisesi ve Malakanlar’dan oluşmaktadır. Azerbaycan Türkleri’nin büyük çoğunluğu Müslüman’dır. İslamiyet Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan ve dinsel açıdan rahatladıktan sonra gençler arasında yaygınlaşmış ve yıkılan ibadethanelerin sayısı yükseltilmiştir. Azeri halk uzun yıllar ateist propagandasına maruz kalmış aynı zamanda komşuları İran tarafından da aşırı İslamcı baskılara maruz kalmıştır. Bu nedenle ülke vatandaşları tam olarak bir din benimseme yoluna gidememiştir. Günümüzde bakıldığında ise İslami değerlerin daha ağır bastığı gözükmektedir.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin çok uluslu yapısı dini açıdan da hoşgörü ve saygı oluşmasına neden olmuştur. Azeri halkının kendi içinde dışlama, ötekileştirme, dini baskı gibi bir şeyi hiçbir zaman olmamıştır. Çünkü halk kendi kimliğini din üzerinden oluşturma peşinde değildir. Sadece milli değerler eğitim sistemi ile oluşturulmaya çalışılmıştır ancak din buna hiçbir zaman alet edilmemiştir. Bu da halkın birbirine karşı hoşgörüsünü ve saygısını korumasını sağlamıştır.
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!