Azerbaycan Bakü

Azerbaycan Bakü

Azerbaycan Bakü, Bakü Azerbaycan Cumhuriyeti'nin, Hazar Denizi'nin batı kıyısında yer almaktadır be Azerbaycan’ın başkentidir. Bakü Güney Kafkasya’nın en büyük şehri, en önemli kültür ve ticaret merkezidir. Ülkenin en doğusundaki ve en önemli sanayi, ticaret ve kültür merkezi olmanın yanı sıra bir liman kenti olarak...

Azerbaycan Bakü

Azerbaycan Bakü, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin, Hazar Denizi’nin batı kıyısında yer almaktadır be Azerbaycan’ın başkentidir. Bakü Güney Kafkasya’nın en büyük şehri, en önemli kültür ve ticaret merkezidir. Ülkenin en doğusundaki ve en önemli sanayi, ticaret ve kültür merkezi olmanın yanı sıra bir liman kenti olarak da önemlidir. Bakü özellikle Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın faaliyete geçmesi ile ticaretin odak noktası haline gelmiştir. Şehirde tiyatro, kütüphane, sinema ve diğer kültürel mekânlara sık rastlanmaktadır.

Azerbaycan ekonomisinin gelişmesiyle, 2000’li yılların başından itibaren şehrin dört bir köşesinde, birçok yeni alan inşa edilmiştir. Bakü yeni yerleşim yerleriyle son dönemlerin en gözde şehirleri arasında yer almaktadır. Şehrin nüfus sayımı resmi rakamlarına göre 2011 yılında şehir nüfusu 2.092.400’dür. son sayımlarda bu rakamlar daha da artmıştır. Hem dışarıdan aldığı göçlerle hem de Azerbaycan’ın farklı bölgelerinden gelen iç göçlerle Bakü son zamanlarda kalabalıklaşmıştır. Azerbaycan nüfusunun üçte biri Bakü’de yaşamaktadır. Bakü’de yaşayanların %90’ı Azerilerden, %5’i Ruslardan, %1’i Lezgilerden, %1’i Ukraynalılardan ve %0.3’ü Yahudilerden oluşmaktadır.

Öğrenciler İçin Bakü

Bakü tarihi mekanları, doğa güzellikleri, kültürel faaliyetleri, gece hayatı ile öğrenciler için tam bir eğitim kentidir. Şehirdeki kütüphaneler ve müzeler sayesinde öğrenciler eğitim hayatları boyunca kendilerini geliştirmek için fırsat sahibi olacaktır. Ayrıca şehrin doğa güzellikleri ve tarihi mirasları ile öğrenciler gezmek, yeni yerler tanımak ve tarihle iç içe olma fırsatına da sahip olacaklardır. Böylece eğitim hayatı üniversite dışına taşınarak Bakü’de farklı deneyimler elde edeceklerdir.

Azerbaycan İçin Bakü Neden Bu Kadar Önemli?

Bakü, Azerbaycan’ın başkenti ve Ortadoğu’nun en önemli şehirlerinden biridir. Aynı zamanda Azerbaycan tarihinin önemli bir parçası olarak kabul edilir. Bakü’nün bir zamanlar Astana olmasına rağmen, daha sonra 1864’te Bakü olarak yeniden adlandırıldı. Daha önce Kokha olarak bilinen Bakü, petrol ve gaz açısından zengin bir şehir olduğundan turistler ve yatırımcılar için cazip bir yer.

Bakü, Azerbaycan’ın başkenti ve nüfus bakımından ülkenin en büyük şehridir. Şehir, Orta Doğu’nun soğuk mevsimine yakınlığı nedeniyle yıl boyunca sıcaktır. Yıllık sıcaklık Temmuz’da 16°C’den Eylül’de 19°C’ye kadar değişir. Ancak Bakü’nün Basra Körfezi Okyanusu’na yakınlığı nedeniyle yaz günleri sıcak ve nemlidir. Bakü’nün eski binalarının çoğu geleneksel taş veya tuğla malzemelerle inşa edilmiştir; bu yapıların tarzları eklektikten neo-Barok’a değişir. Kent ayrıca yapılarına cam, çelik, beton ve ahşabın dahil edildiği modern bir mimariye sahiptir.

Bakü eskiden Astana olarak biliniyordu ve 1918’den önce hem Kazakistan’ın hem de Özbekistan’ın başkentiydi ve bir Sovyet hükümeti kararıyla Bakü olarak yeniden adlandırıldı. Eski zamanlarda Bakü, Bayat veya Bahraya olarak biliniyordu – Hint-Aryan dilinde “hediye” anlamına gelen bir kelimeden gelen bir isim. Eski Yunan kaynaklarına göre, Bakü’nün şu anda bulunduğu yerde 100 Hydra başı vardı. Eskiden Kokha olarak biliniyordu. (Eski Farsça’da “altın”) olan Bakü, Çin, Hindistan ve İran (şimdi İran) arasındaki büyük ticaret ağlarına ev sahipliği yaptığı antik çağda önemli bir ticaret merkezi haline geldi. MS 627’de Araplar, Bayt al-Abd (“köleler evi”) olarak adlandırdıkları Kokha’yı fethetti. 1556’da Kokha, Sultan I. Süleyman’ın o zamanlar Rus ordusu olmadan almaya teşebbüs etmesiyle Türklerin eline geçmiştir. tekrar bu bölge.

Bolşevik yetkililer tarafından Karabağ olarak yeniden adlandırılan 1918 yılına kadar Azerbaycan’ın eski başkenti – bu isim, “kara bahçe” anlamına gelen bir Ermeni lehçesi kelimesinden gelmektedir. 70 yıl süren Sovyet yönetimi altında, bu dönemde Stalin’in tasfiyelerinden kaçmaya çalışan birçok Azerbaycanlı evlerini terk etti. Birçok mülteci, bugün hala var olan işyerlerini açtıkları New York City veya Chicago gibi diğer eski başkentlere yerleşti. Birinci Dünya Savaşı, Rusya’nın Almanya’ya karşı kazandığı zaferle sona erdikten sonra (Müttefik Devletler daha önce çekmişti), Almanlar başkentini Berlin’den Münih’e taşıdılar, böylece Berlin de artık Rus eline geçmesin. Moskova’nın bu dönemden sonra nihayet Moskova’yı orijinal ismine geri döndürmesinin bir başka nedeni daha: St Petersburg!

Pek çok insan sadece zengin ülkelerin önemli olduğunu düşünse de – Fransa veya İngiltere gibi yerler – ülkelerin tarihi ve gelişimi için bu kadar önemli bir rol oynayan Bakü gibi şehirlere sahiplerse aslında ülkeler merkezi bir konuma sahiptir. İsmail Gasanboblakkoshino (Ismael Gaspar Blocked Crossbowman) gibi bu tür şehirler olmasaydı, Avrupa ve Asya’daki birçok ülke için tarih tamamen farklı olurdu!

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!