Azerbaycan Teknik Üniverstiesi

Azerbaycan Teknik Üniversitesi

Azerbaycan Teknik Üniversitesi

Azerbaycan Teknik Üniversitesinde 46 bölüm ve 18 araştırma laboratuvarında 77 bilimler araştırmacı doktoru ve 366 öğretim görevlisi uzmanları görev yapmaktadır. 

 Azerbaycan Teknik üniversitemizde 12 ana yönde  araştırma çalışmaları yapılmaktadır.

Azerbaycan Teknik Üniversitesinde doktora eğitim görevlileri  doktoru ve Prof.Dr. programları üzere gerçekleştirilir.
Doktorada eğitim alma açık (üretimde ayrılmakla) ve açık (üretimde ayrılmamakla) formları üzere. Doktora eğitim devlet tarafından ve ücretli esaslarla yapılmaktadır. Doktoraya kabul olmak isteyen kişilere ihtisas uygunluğu kabul komisyonu tarafından belirlenir. En az 3 ay en fazla 6 ay önceden başvurması Azerbaycan Eğitim Merkezi tarafından EuroStarönkayıtları ve ek kontenjanları, lisans tamamlamaları Türkiye'den almaktadır.
Felsefe - Eğitim doktoru programı üzere doktoranturada örgün eğitim süresi 3 yıl, uzaktan eğitim 4 yıldır.

Azerbaycan Teknik Üniversitesinde tüm fakültelerinde İnternet ağına katılmış bilgisayar merkezleri faaliyet göstermektedir.
Azerbaycan Teknik Üniversitesinde kütüphanesi 1950 yılında kurulmuştur. Halihazırda kütüphanenin 7 şubesi, 6 bölümü ve 6 okul salonu bulunmaktadır. Kütüphanede yaklaşık 539719 araştırma, bilgi, eğitim üzerine kitaplar bulunmaktadır.
Azerbaycan Teknik Üniversitesinde Elmi kütüphanesinde elektronik katalog ve elektronik kütüphanenin kurulması için çalışmalar başlatılmıştır.

Azerbaycan Teknik Üniversitesi Bölümleri

 1. Otomasyon ve yönetim
 2. Otomotiv taşımaları ve yol hareketinin düzenlenmesi
 3. Otomobil ulaşımı araçları
 4. Azerice ve pedagoji
 5. Beden Eğitimi ve Spor
 6. Çok kanallı Telekomünikasyon sistemleri
 7. İç yanma motorları ve otomatiktraktör
 8. Demiryolu ulaşımı
 9. Endüstri Ekoloji
 10. Elektrodinamik ve Radio elektron araçlar
 11. Elektronik aparatlarının kasada edilmesi
 12. Elektronik
 13. Elektroteknik ve elektrik ekipmanları
 14. Elektroteknik teorik esasları

15. Enerji donanımı ve elektrik yalıtım

16. Fizik

17. Felsefe ve Siyaset Bilimi

18. Bilgi teknolojileri ve programlama
19. Ekonomik teori ve ekonominin devlet ayarlanması
20. Kimya
21 Anahtarlama sistemleri ve posta bağlantısı
22. Bilgisayar sistemleri ve ağları
23. Gövde ve kompozisyon materyallerinin Teknolojisi
24. Makine ve vinç-nakliye araçları
25. Makine ve mekanizmalar teorisi
26. Makina teknolojisi
27. Materyaller direnişi
28. Metal kesen tezgahlar ve Araçlar
39. Metallurji ve Metal
30. Meteoroloji 
31. Grafik
32. Teorik mekanik
33. Radio teknik
34. Matematik
35. Rusça ve pedagoji
36. Sanayi ekonomisi ve yönetim
37. Tarih
38. Telekomünikasyon şebekeleri ve teknolojileri
39. Televizyon ve radiosistemleri
40. Teknolojik kompleksler ve özel teknik
41. Dökme ve kaynak üretimi
42. Yabancı diller
43. Yabancı öğrenciler için Rus dili
44. Hizmet alanların işleme ve yönetimi
45. Rehber  Öğretmenliği
46. Isı ve soğukluk tekniği

Azerbaycan teknik üniversitesi Yüksek lisans

Fizik-matematik bilimleri

Matematik

Bilgisayar matematiği

Mekanik

Teorik mekanik

Şekil edilen katı cisim mekanik
Cihazlar ve aparatlar 
Fizik
Yarı iletken ve elektrik fiziği
Isı fiziği ve moleküler fizik
Kimya bilimleri
Organik kimya
Teknoloji bilimleri
Materyal Mühendisliği
Aktarma sistemleri
Makina teknolojisi
Makine ve mekanizmalar teorisi
Mekanik fizik tekniği teknolojisi ve ürünleri
Isı motorları
Buzdolabı ve teknik sistemlerinin aparatları
Tekerlekli ve tırtıllı makineler
Metroloji ve metroloji teminatı
Radioteknik ve televizyon sistemleri ve cihazları
Telekomünikasyon sistemleri, ağları ve cihazları
Sistemli analiz, yönetim 
Bilgisayar tekniğinin ve sistemlerinin eleman ve düzenekleri
Teknolojik süreçlerin ve üretim yönetimi
Telekomünikasyon sistemleri ve bilgisayar Ağları
Isı tekniğinin teorik esasları
Metal termik imali
Ulaşım
taşınma sürecinin yönetimi
Otomotiv ulaşımının istismarı
İktisat ilimleri
Halkın genel ekonomisi ve yönetimi
Bilimler doktorunun hazırlanması göre aşağıdaki ihtisaslar üzere yapılır:
Katı cismin Mekaniği
Cihaz aparatları ve dinamik sağlamlığı  
Yarı iletken ve elektrikler fiziği
Material mühendisliği 
Aktarma sistemleri
Makina teknolojisi
Isı motorları
Radioteknik sistemleri ve cihazları
Telekomünikasyon sistemleri. şebekeleri ve tesisleri
Bilgisayar teknik idare sistemleri 
Teknolojik süreçlerin ve üretim ve yönetimi
Isı tekniğinin teorik esasları
Otomotiv ulaşımı 
Halk ekonomisi ve yönetimi

İhtisaslar 
Otomasyon ve Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi
Bilgi teknolojileri ve sistemleri mühendisliği 
Proses Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği 
Bilgisayar bilimleri
Elektronik ve Enerji Fakültesi
Elektro enerji Mühendisliği
Isı enerji Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Enerji Mühendisliği
Radyo Teknik Fakültesi
Elektronik, Radioteknik ve Telekomünikasyon Mühendisliği
Metalurji Fakültesi
Metalurji Mühendisliği
Material Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Olağanüstü durumlar ve yaşam faaliyetlerinin Mühendisliği
Makina Fakültesi
Makine Mühendisliği
Tekrar imal ve onarım teknolojileri Mühendisliği
Mekanik Mühendisliği
Nakliyat Fakültesi
Yerüstü ulaşım araçlarının Mühendisliği
Ulaşımda taşımalarına ve yönetimin teşkili Mühendisliği
Demir yol ulaşımı ve üretim mühendisliği
Nakliyat servisi (otomobil ulaşımı üzere)
Teknolojik Fakültesi
Teknoloji makine ve donanımlar Mühendisliği
Cihaz ayırma Mühendisliği
Metroloji, Standartlaştırma ve Sertifikası Mühendisliği
Poligrafiya Mühendisliği
Biotibbi teknoloji Mühendisliği
İşletme Fakültesi

Sanayinin düzenlenmesi ve yönetimi
Yönetim 
İşletme yönetimi